Automatikreparatør

 
Kursus starter den 26.08.2024

Fejlfinding trin 1
26.08.2024 - 06.09.2024

Fejlfinding trin 2
23.09.2024 - 04.10.2024

Fejlfinding trin 3
18.11.2024 - 29.11.2024

Fejlfinding trin 4
09.12.2024 - 20.12.2024

Automatikreparatør  

Service, fejlfinding og vedligeholdelse på maskinanlæg.

Uddannelsesforløbet er på i alt 40 dage med 4 moduler á 10 dage pr. modul, fordelt over en længere periode.

Se konkrete datoer på de 4 moduler ovenfor. 

Målgruppe
Kurset er for dig som eventuelt er maskinreparatør/-operatør (smed, mekaniker, elektriker, m.fl.) og som er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts-/vedligeholdelsesafdeling.

Bliv rustet til at udføre de teknologiske opgaver, der i stigende grad opstår i industriens virksomheder.

Industrien bliver løbende mere og mere automatiseret i form af industrirobotter og komplicerede, computerstyrede anlæg. 

Kursusforløbet foregår i Videncenter for Automation og Robotteknologi.

Kursusindhold:

Fejlfinding - Trin 1
Automatiske anlæg, El-lære 1-1, relæteknik:

 • Opbygge og afprøve mindre relæstyringer, udføre målinger af strøm, spænding og modstand på elektriske kredsløb samt tilslutte en trefaset motor og fejlfinde på disse.

 • Udvælge komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop- funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring.

 • Montere og afprøve en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren.

 • Anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

 • Udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.

 • Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Automatiske anlæg, 1-2 pneumatik og fejlfinding:

 • Opbygge og afprøve pneumatiske styringer.

 • Udføre fejlfinding på automatiske anlæg, der indeholder pneumatiske komponenter, samt de tilhørende elektriske og pneumatiske styringer.

 • Udvælge komponenter for pneumatiske styringer, opbygge og afprøve pneumatiske styringer, hvor der anvendes luftbehandlingsenhed, retnings-, mængderegulerings- og trykreguleringsventiler, flere cylindre med spærrende signaler og tidsfunktioner.

 • Udføre metodisk fejlfinding på automatiske anlæg, hvor der anvendes pneumatiske komponenter, udskifte defekte moduler/komponenter.

 • Udvælge måleudstyr til fejlfinding

 • Anvende og ajourføre teknisk dokumentation efter gældende standard.

 • Sikkerhed ved arbejde med trykbærende anlæg

Fejlfinding - Trin 2
Automatiske anlæg, 2-1, fejlfinding, relæstyringer, motor:

 • Systematisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ- og motorstyringer, opbygge og afprøve relæstyringer, samt tilslutte og fejlfinde på trefasede motorer.

 • Udvælge komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve relæstyringer for fx stjerne-/trekant- starter, adskilte viklinger, dahlander og frekvensomformer.

 • Udføre fejlfinding på en AC-motor med måleudstyr som eksempelvis multimeter og megger.

 • Vurdere tilstanden af lejer samt anvende måleudstyr for opretning af motorer.

 • Anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

 • Systematisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder motorstyringer, relæstyringer og PLC-styringer eller kombinationer heraf.

 • Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg.

Automatiske anlæg,2-2, El-pneumatik og fejlfinding:

 • Systematisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenter.

 • Opbygge og afprøve el-pneumatiske styringer, samt tilslutte og anvende følere.

 • Udvælge komponenter for en el-pneumatisk styring, opbygge og afprøve el-pneumatiske styringer med flere start-/stopfunktioner, sekvens med flere cylindre og tidsfunktioner.

 • Anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

 • Tilslutte og indjustere almindeligt forekommende følertyper.

 • Systematisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenter.

 • Sikkerhed ved arbejde med automatiske anlæg.

 • Datablade og specifikationer for almindelig anvendte følere.

Fejlfinding - Trin 3
Automatiske anlæg, 3-1, PLC styring, føler og vision:

 • Anvende en PLC og dens logiske grundkoblinger til mindre styringsopgaver.

 • Foretage mindre programtilpasninger. 

 • Montere, afprøve og justere forskellige komplekse følertyper og visionssystemer.

 • Anvende de grundlæggende logiske PLC-instruktioner, timer, tæller og flip-flop på bitniveau.

 • Foretage mindre ændringer i eksisterende programmer.

 • Anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

 • Montere og indjustere de forskellige komplekse følertyper, der anvendes i automatiske maskiner og anlæg.

 • Montere og indjustere visionssystemer for korrekt aftastning af emner.

 • Datablade og specifikationer for de anvendte følere.

 • Versionsstyring af PLC programmer.

Automatiske anlæg, 3-2, PLC montage og fejlfinding:

 • Montere, afprøve og idriftsætte en PLC-styring for et mindre automatisk anlæg.

 • Foretage programtilpasninger.

 • Systematisk udføre fejlfinding og reparation på automatiske maskiner og anlæg, hvor der anvendes PLC-styringer.

 • Udvælge komponenter, montere, afprøve og idriftsætte en PLC-styring for en mindre automatisk maskine.

 • Foretage mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer.

 • Anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

 • Udføre montage iht. regler for elektrisk materiel på maskiner.

 • Udføre systematisk fejlfinding og reparation på automatiske maskiner og anlæg, der styres af en PLC, og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer.

 • Sikkerhed ved arbejde på automatiske maskiner.

Fejlfinding - Trin 4
Automatiske anlæg, 4-1, idriftssætning PLC styringer:

 • Idriftsætte en PLC-styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer.

 • Foretage programtilpasninger.

 • Anvende HMI-systemer for betjening samt udlæsning af fejlkoder.

 • Programmere en sekventiel styring for et mindre automatisk anlæg.

 • Foretage mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer.

 • Anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

 • Anvende HMI systemer for betjening af maskinen.

 • Versionsstyring af PLC-programmer.

Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding:

 • Udføre systematisk fejlfinding og reparation til modulniveau på automatiske maskiner og anlæg, der er PLC-styrede, og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer og følere.

 • Systematisk udføre fejlfinding og reparation til modulniveau på en PLC-styret maskine, hvor der anvendes forskellige type af handleorganer.

 • Idriftsætte en sekventiel PLC-styring for et automatisk anlæg.

 • Foretage mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer.

 • Anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

 • Fejlfinde og justere følere på en automatisk maskine.

 • Læse og anvende en større industriel dokumentation, herunder angive målepunkter for kontrol af signaler.

 • Versionsstyring af PLC-programmer.

 • Sikkerhed ved automatiske maskiner.

Kursusbevis
Der udstedes kompetencegivende kursus beviser og et samlet uddannelsesbevis.

Pris og tilskud til arbejdsgiver
For deltagere med faglært uddannelsesniveau er prisen kr. 5.360,00. Der kan opnås VEU-godtgørelse til arbejdsgiver kr. 36.440,00 pr. deltager. For deltagere med videregående uddannelsesniveau er prisen kr. 31.578,00 og der kan ikke opnås VEU-godtgørelse.

Mulighed for indlogering i Aalborg i forbindelse med kurset
Hvis du har uddannelse til og med faglært niveau og har mere end 60 km fra dit hjem til TECHCOLLEGE i Aalborg, kan du opnå tilskud til kost og logi op til kr. 550 pr. overnatning. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,10 pr. km efter de første 24 km. Har du uddannelse på videregående niveau er der ingen tilskud til indlogering eller transport. Ved booking af indlogering har du mulighed for reduceret pris hos KOMPAS Hotel Aalborg, telefon 98121900. Oplys booking kode "TECHCOLLEGE" og du vil få din overnatning til kr. 661,50 pr. overnatning (normalpris kr. 945). 

Aller senest 14 dage inden kursus start, vil du modtage en indkaldelse samt praktisk information fra skolen. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på TECHCOLLEGE.


Underviser på kurset:


Mikkel Mellergaard
Mikkel Mellergaard er uddannet elektriker og el-installatør. Han har arbejdet i syv år hos Strøm Hansen. Siden 2008 har Mikkel undervist i alle emner inden for industri-installationer.
Thomas Vest Sørensen
Thomas Vest Sørensen har 20 års erfaring, og har arbejdet både som elektriker, tekniker og som underviser. Han er uddannet elektriker og installatør AK med speciale i styring og regulering. Erfaringen er bl.a. hentet hos Xergi og Nordland Automatik. Tilsammen giver det Thomas ekspertise inden for styring og regulering og desuden termografering. Som underviser lægger Thomas vægt på, at elever og kursister får nogle konkrete ’værktøjer’ med hjem. Noget, der kan bruges konkret i det faglige arbejde.
AMU-nr Fag Dage
49416 Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik 5
49417 Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding 5
49419 Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor 5
49420 Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding 5
49421 Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision 5
49422 Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding 5
49423 Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer 5
49424 Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding 5

Kursusforløbet giver vigtigt løft til medarbejdere uden el-baggrund

- Det er et kursus for folk, der arbejder hos en virksomhed, hvor de har berøring med automatik. De har typisk en faglighed, men mangler el-kompetencer, fortæller faglærer Mikkel Mellergaard.

Kursisterne på automatikreparatør er ofte smede eller ufaglærte produktionsmedarbejdere, men det kan eksempelvis også være trykkere eller bagere.

- Vi fjerner berøringsangsten og lærer kursisterne at klare småreparationer og den slags selv. Vi giver dem et løft – du kan sige, at vi højner deres forståelse for installationer, uddyber faglærer Chris Thygesen.

Det kan også være kursister, der skal skifte en smule spor. For eksempel en produktionsarbejder eller mekaniker, som skal arbejde mere med automatik – eller allerede gør det, men mangler lidt kvalifikationer.

- Der er mange ting, hvor du skal kunne en lille smule el for at kunne arbejde med det, tilføjer Mikkel Mellergaard. Det kan være alt fra at læse en arbejdstegning eller bare have forståelse for installationer, og hvor fejl kan opstå.

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 940 kr. pr. dag (2024-sats). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 550 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 940 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2024-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2024. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 550 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

 • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
 • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
 • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
 • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Her kan du få lidt reduceret pris for indlogering. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

 • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
 • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
 • Dit navn.
 • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Michala Püschl Hartmann Deletaille
Uddannelsessekretær
Samira Yasbel Peña Tovar
Uddannelsessekretær
Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig