PLC-tekniker

 
Kursus starter den 20.08.2024

PLC 1 - Systemer, opbygning og installation 
Den 20.08.2024 - 22.08.2024

PLC 2 - Sekventiel programmering og netværk
Den 16.09.2024 - 19.09.2024

PLC 3 - Programmering af PLC og regulering, opsætning 
Den 30.09.2024 - 04.10.2024

PLC 4 - Programmering,  HMI og kommunikation 
Den 21.10.2024 - 25.10.2024

PLC 5 - Regulering, indreguleringsmetoder og fejlfinding 
Den 04.11.2024 - 08.11.2024

PLC-TEKNIKER

Bliv specialist inden for PLC-programmering, installering og styring.

22 dages uddannelse fordelt over en længere periode.

PLC 1 - Systemer, opbygning og installation 
Lær at montere, installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg indeholdende industrielle PLC-styringer.  

 • Installering og indstilling af sensorer og aktuatorer, fx nærhedsfølere og signalgivere samt fejlfinde på disse og udvælge erstatningskomponenter ved at bruge tilhørende dokumentation.
 • Kendskab til PLC-systemers anvendelsesområder (Programmable Logic Controller), deres blokvise opbygning og virkemåde samt programmeringssprog.
 • Installering, idriftsætning og programmering af mindre anlæg, der indeholder PLC-styringer.
 • Foretage programændringer i eksisterende styringsanlæg og programmering af PLC-systemers grundinstruktionssæt på bitniveau.
 • Fortrådning af små kontrolsystemer. 
 • Gennemføre simple programmerbare styringer, bestående af logiske funktioner.
 • Anvendelse af diagramformer, parameterlister og anden dokumentation på PLC- systemer, herunder DS 61131/1-3.

PLC 2 - Sekventiel programmering og netværk
Lær at installere og programmere et sekventielt PLC-system samt idriftsætte industrielle netværk og bussystemer.  

 • Kendskab til medier, topologer og kabling samt normen DS/EN 60848 om specifikationssprog til sekvensfunktionsdiagrammer (GRAFCET).
 • Installering, konfigurering og programmering af en PLC som anvendes i et automatisk anlæg.
 • Udarbejdelse af en programstruktur.
 • Montering, programmering og idriftsætning af industrielle netværk og bussystemer (f.eks. industriel ethernet) i et PLC-styret anlæg.
 • Konfigurering af netværk med hensyn til IP-adresser, MAC-adresser og lignende.
 • Fejlfinding ud fra sekvensopbyggede PLC-programmer. 
 • Udarbejde dokumentation af eget arbejde.

PLC 3 - Programmering af PLC og regulering, opsætning 
Lær at programmere moduler og skalere indgangssignaler i en PLC samt opsætte regulatorer.

 • Kendskab til signaltilpasning og skalering af analoge og digitale signaler, herunder AD-konverter.
 • Konfigurering og testning af analoge ind- og udgangsmoduler i en PLC og i et automatisk anlæg med digital kommunikation til PLC. 
 • Forbinding af modulerne med forskellige typer transmittere og aktuatorer, fx proportionalventiler og motorstyringer.
 • Programmering og anvendelse af de analoge ind- og udgangssignaler i PLC’ens matematiske funktionsblokke.

PLC 4 - Programmering, HMI og kommunikation 
Lær at programmere en PLC med et HMI-panel for betjening og overvågning af anlægget.

 • Montering og idriftsætning af et industrielt busstem for kommunikation mellem decentrale enheder.
 • Fejlfinding til modul niveau på PLC styrede anlæg med HMI-panel og industrielt bussystem.
 • Montering, idriftsætning og anvendelse af et HMI-panel.
 • Parametrering af et HMI-panel med skærmbilleder, betjeningselementer, alarmhåndtering og dataopsamling.
 • Montering, idriftsætning og parametring et industrielt bussystem for kommunikation til decentrale enheder.
 • Programmere et PLC program, hvor der anvendes et HMI-panel og et industrielt bussystem.
 • Fejlfinde til modulniveau på anlæg, hvor der bruges HMI-panel og et industrielt bussystem.
 • EMC-krav for montage af kommunikationskabler.

PLC 5 - Regulering, indreguleringsmetoder og fejlfinding 
Lær at opbygge reguleringssløjfer, idriftsætte aktuatorer og fejlfinde på procesanlæg.

 • Opbygning af reguleringssløjfer til forskellige konditioner i industrielle processer, fx temperatur, tryk eller niveau.
 • Afprøvning og idriftsætning af de enkelte komponenter, der indgår i den samlede reguleringssløjfe.
 • Idriftsætning og kalibrering af de aktuatorer, der anvendes på processen, fx proportionalventiler og frekvensomformerreguleret pumpe.
 • Omsætte procesværdier til overskueligeovervågningsvisninger, såsom grafer og trendkurver. 
 • Fejlfinding og fejlretning på procesanlæg.
 • Udførelse af dokumentation af eget arbejde.

Udstyr og software
PLC: Siemens S7-1200
Software: TIA portalen 

Målgruppe
Kurset er for dig som skal arbejde med PLC-styring og som gerne vil have indgående viden om området.

Udtalelser fra tidligere kursister

"Jeg kom første dag og vidste ikke, hvordan PLC så ud. Efter endt kursus står jeg selv og bruger PLC'erne, sensorer, motorer og de forskellige komponenter. Der er virkelig sket en udvikling i løbet af kurset."
Tanja Johnsen, Innovation Engineer ved Grundfos

"Lærerne er superskarpe og ved uhyggeligt meget om emnerne. De har en enorm vidensbase og man kan mærke, at de har stor praktisk erfaring at trække på."
John Berger, Equipment Fitter ved Struers ApS

"Jeg er fuldt ud tilfreds. Allerede efter første kursusforløb, var der fejl jeg kunne løse, da jeg kom tilbage på jobbet. (...) Underviserne formår at fange niveauet hos os kursister og udfordre os individuelt. Og de sørger for at alle er med."
Allan Kristian Henriksen, Superbruger ved Dupons Nutrition B

Det er et rigtig godt kursus, som har givet mig en god, grundlæggende forståelse for PLC. Undervisningsformen fungerer godt og Erik (underviseren) er god til at hjælpe os videre, hvis vi havner i en blindgyde med vores opgave. Det lærer man rigtig meget af. Jeg vil helt sikkert anbefale kurset til andre, som er nysgerrige på PLC.
Morten Størup, OT-supporter hos Novo Nordisk

Jeg er på kursus, fordi vi har fået Siemens PLC integreret i vores virksomhed og jeg vil gerne lære at fejlfinde på et Siemens anlæg. Kurset har givet mig et rigtigt godt grundlag, som jeg kan bygge videre på, når jeg kommer tilbage til mit arbejde. Underviserne er dygtige, de er lette at forstå og hvis man er i tvivl om noget, er de gode til at hjælpe.
Tom Ecklon, elektriker hos Petersen Tegl


Underviser på kurset:


Mikkel Mellergaard
Mikkel Mellergaard er uddannet elektriker og el-installatør. Han har arbejdet i syv år hos Strøm Hansen. Siden 2008 har Mikkel undervist i alle emner inden for industri-installationer.
AMU-nr Fag Dage
49023 PLC-systemer - opbygning og installation 3
49024 PLC - sekventiel programmering og netværk 4
49025 PLC - programmering af PLC & regulering: opsætning 5
49879 PLC programmering 2-2, HMI og kommunikation 5
49026 Regulering - Indreguleringsmetoder og fejlfinding 5

God opgradering med stejl læringskurve

For Kent Østerby Petersen var efteruddannelse til PLC-tekniker både en stejl læringskurve – og springbræt til noget helt nyt.

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 940 kr. pr. dag (2024-sats). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 550 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 940 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2024-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2024. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 550 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

 • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
 • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
 • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
 • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Her kan du få lidt reduceret pris for indlogering. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

 • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
 • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
 • Dit navn.
 • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Samira Yasbel Peña Tovar
Uddannelsessekretær
Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig