PLC-tekniker, udvidet med Rockwell

 
Kursus starter den 18.03.2024

PLC programmering 1-3, sekventiel 
Den 18.03.2024 - 22.03.2024

PLC grundlæggende SCADA
Den 29.04.2024 - 01.05.2024

PLC anlæg, idriftsætning, fejlfinding, identifikationssystem (vision) 
Den 27.05.2024 - 31.05.2024

PLC programmering 3-1, højniveausprog 
Den 19.11.2024 - 21.11.2024

Fejlfinding/idriftsætning - komplekse PLC-anlæg 
Den 16.12.2024 - 20.12.2024

Tag din PLC-ekspertise til næste niveau med PLC Tekniker udvidet med Rockwell!

21 dage fordelt over en længere periode.

Er du klar til at mestre mere avancerede PLC-teknikker og blive en ekspert inden for industriel automatisering? Vores kursus "PLC Tekniker udvidet med Rockwell" byder på en dybdegående uddannelse inden for PLC-programmering, SCADA-systemer, identifikationssystemer, fejlfinding og meget mere, alt sammen med udgangspunkt i Rockwell/Allen Bradley universet og teknologi.

Du får bl.a. viden om konfigurationsmuligheder, der kan tilpasses til din virksomheds specifikke automatiseringsbehov, uanset om du arbejder med små anlæg eller store produktionslinjer. Endvidere viden om hvordan PLC-systemerne kan integreres med menneske-maskine-interface (HMI) og supervisory control and data acquisition (SCADA) systemer, hvilket giver dig mulighed for at oprette avancerede kontrol- og overvågningssystemer.

Vi tror på hands-on-læring og du vil på kurset komme til at arbejde med realistiske industrielle scenarier og projekter.

Deltagerforudsætninger
For at deltage på kursusforløbet er det et krav at have gennemført PLC Tekniker forløbet eller have tilsvarende kvalifikationer. Hvis du kan nikke genkendende til læringspunkterne i PLC Tekniker, er du klar til deltagelse på PLC Tekniker udvidet med Rockwell.

Kursusforløbets indhold:

PLC programmering 1-3, Sekventiel

 • Programmering af mindre sekventielle PLC styringer.
 • Montering og betjening af PLC styringer med et operatørpanel.
 • Montering, idriftsætning og afprøvning af et mindre sekventiel PLC styret anlæg
 • Montering og justering af elektroniske følere.
 • Anvendelse af de online værktøjer der findes i programmeringssoftwaren.
 • Kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelse af en PLC styring.
 • Kendskab til datablade og manualer.
 • Kendskab til EMC-krav for montage af PLC.
 • Dokumentation i henhold til DS/EN 61131-3 og DS/EN 60848.
 • Fejlfinding og fejlretning på et sekventiel PLC styret anlæg.

PLC grundlæggende SCADA

Mange styringsanlæg monteres ofte med et SCADA-system. Modulet omhandler installering, programmering, idriftsættelse af et SCADA-system, tilhørende et PLC-anlæg. Endvidere lærer du at dokumentere anlægget.

 • Foretage programmering, opsætning og idriftsætning af en mindre intern datakommunikation mellem industrielle PLC-baserede SCADA-systemer og administrative systemer såsom regneark og databaser.
 • Kendskab til dataopsamling, alarmlogning, samt dokumentation.

PLC anlæg idriftsætning, fejlfinding og identifikationssystem

 • Afprøvning og idriftsætning af et PLC styret anlæg
 • Foretage ændringer og tilpasninger ved hjælp af PC baseret programmeringsudstyr og dokumentere disse forandringer.
 • Kendskab til anvendelsen af typiske vision- og identifikationssystemer på automatiske produktionsanlæg
 • Afprøvning og idriftsætning af et vision- og identifikationssystem bla. ved at justere kamera eller følere for korrekt aftastning af et emne.
 • Anvendelse af operatørpaneler i forbindelse med fejlfinding og reparation.
 • Kendskab til bussystemers anvendelse i industriel kommunikation på automatiske anlæg.
 • Redegørelse for anvendelsen af PLC kommunikation.

PLC programmering 3-1, Højniveausprog

 • Programmering af et tekstbaseret PLC program i struktureret tekst eller instruktionsliste.
 • Anvendelse af de instruktioner der hører til det valgte sprog. 
 • Anvendelse af en editor for at skrive, kompilere og teste en kildefil.
 • Oprettelse af variable og programstrukturer, der anvendes i det valgte sprog.
 • Fejlfinding og fejlretning på PLC programmer der er programmeret i højniveausprog.
 • Monitorere og rette i programmer i det anvendte programmeringssoftware.
 • Dokumentation i PLC program i henhold til IEC 61131-3.
 • Viden om talformater og datatyper som anvendes i det anvendte sprog.

Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg

 • Fejlfinding og fejlretning på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation.
 • Anvendelse af de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlæggets programmeringssoftware.
 • Anvendelse af en systematisk fremgangsmåde i fejlfindingen og føre en logbog for anlægget over de typiske fejl, der opstår på et automatisk anlæg.
 • Anvendelse af relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og reparation, samt foretage ajourføring af dokumentationen m.h.t. ændringer og tilpasninger på anlægget.
 • Systematisk fejlfinding og fejlretning på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation.
 • Anvendelse af de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlægget samt i det anvendte programmeringssoftware.
 • Anvende og ajourføre dokumentationen for anlægget.

Kursusbevis
Der udstedes enkelte modul beviser samt et samlet supplerende kursusbevis. 

Udstyr og software
PLC: Rockwell/Allen Bradley CompactLogix 
Software: Rockwell/Allen Bradley Studio 5000 
Scada: Factory Talk View Studio

AMU-nr Fag Dage
49877 PLC programmering 1-3, Sekventiel 5
44740 PLC grundlæggende SCADA 3
44644 PLC anlæg idriftsæt/fejlf og identifikationssystem (1) 5
49874 PLC programmering 3-1, Højniveausprog 3
44645 Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg (1) 5

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 940 kr. pr. dag (2024-sats). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 550 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 940 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2024-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2024. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 550 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

 • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
 • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
 • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
 • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Her kan du få lidt reduceret pris for indlogering. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

 • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
 • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
 • Dit navn.
 • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Michala Püschl Hartmann Deletaille
Uddannelsessekretær
Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig