Tværfaglig Energioperatør

 
Kursus starter den 10.08.2022

TVÆRFAGLIG ENERGIOPERATØR

Lær hvordan din virksomhed kan bruge energiressourcerne optimalt – både i forhold til miljø og økonomi!

37 dages undervisning fleksibelt tilrettelagt mellem den 10.08.2022 til den 23.05.2023.

Se mere om hele uddannelsesforløbet og fagplanen i pdf'en her.

Uddannelsesforløbet er skræddersyet til ejendomsservicemedarbejdere, ejendoms-erviceteknikere, serviceteknikere, tekniskservice ledere, pedeller mf. i private og offentlige virksomheder, institutioner og boligforeninger.

Tværfaglig Energioperatør er tilrettelagt specielt med det formål at give dig som servicemedarbejder/tekniker viden og indsigt i, hvordan man bruger energiressourcerne (vand, varme, el) rigtigt og optimalt.

Uddannelsesforløbet er et mix af vvs-, ventilations- og el-fag, hvor du bliver klædt godt på til at kunne servicere, vurdere og tale med eksterne leverandører om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg i virksomheden/institutionen. 

Den knowhow du opnår på uddannelsesforløbet Tværfaglig Energioperatør vil bidrage til en økonomisk besparelse og en miljøvenlig energipolitik i din virksomhed.

Fag (AMU mål) og undervisningsdatoer:

48895 - Varmeanlæg - installation, drift og service, 3 dage  10.08.2022 + 11.08.2022 + 12.08.2022

48898 - Fjernvarme - introduktion, 3 dage 24.08.2022 + 25.08.2022 + 26.08.2022

48899 - Fjernvarmeanlæg - certifikat mindre ejendomme, 7 dage 12.09.2022 + 13.09.2022 + 14.09.2022 + 26.09.2022 + 27.09.2022 + 10.10.2022 + 11.10.2022

48884 - Belysning - lyskilder og kvalitet, 2 dage 24.10.2022 + 25.10.2022

48911 - El-teknik i vvs-installationer, 3 dage 24.01.2023 + 25.01.2023 + 26.01.2023

48893 - Energitjek & -besparelse - tekniske installationer, 2 dage 06.02.2023 + 07.02.2023

48949 - CTS-anlæg - Programmering og fejlfinding, 3 dage 27.02.2023 + 28.02.2023 + 01.03.2023

49720 - HEAT - service på store fjernvarmeanlæg, 3 dage 20.03.2023 + 21.03.2023 + 22.03.2023

48897 - Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg, 3 dage 26.04.2023 + 27.04.2023 + 28.04.2023

48951 - Drikkevandsinstallationer - kvalitet og hygiejne, 3 dage 12.04.2023 + 13.04.2023 + 14.04.2023

48582 Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice, 5 dage 08.05.2023 + 09.05.2023 + 10.05.2023 + 22.05.2023 + 23.05.2023

Der udstedes kompetencegivende AMU-fagbeviser samt supplerende samlet uddannelses bevis.

Pris og tilskud til arbejdsgiver
For deltagere med faglært uddannelsesniveau er prisen kr. 4.662,00. Der kan opnås VEU-godtgørelse til arbejdsgiver kr. 33.004,00 pr. deltager. For deltagere med videregående uddannelsesniveau er prisen kr. 27.369 og der kan ikke opnås VEU-godtgørelse.

Mulighed for indlogering i Aalborg i forbindelse med kurset
Hvis du har uddannelse til og med faglært niveau og har mere end 60 km fra dit hjem til TECHCOLLEGE i Aalborg, kan du opnå tilskud til kost og logi op til kr. 500 pr. overnatning. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,00 pr. km efter de første 24 km. Har du uddannelse på videregående niveau er der ingen tilskud til indlogering eller transport. 
Ved booking af indlogering har du mulighed for reduceret pris hos KOMPAS Hotel Aalborg telefon 98121900. Oplys booking kode "TECHCOLLEGE" og du vil få din overnatning til kr. 618 pr. overnatning (normalpris kr. 835). 

Allersenest 14 dage inden kursus start, vil du modtage en indkaldelse samt praktisk information fra skolen. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på TECHCOLLEGE.

AMU-nr Fag Dage
48895 Varmeanlæg - installation, drift og service 3
48884 Belysning - lyskilder og kvalitet 2
48899 Fjernvarmeanlæg - certifikat mindre ejendomme 7
48898 Fjernvarme - introduktion 3
48911 Elteknik i vvs-installationer 3
48893 Energitjek & -besparelse - tekniske installationer 2
48949 CTS-anlæg - Programmering og fejlfinding 3
49720 HEAT - service på store fjernvarmeanlæg 3
48897 Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg 3
48951 Drikkevandsinstallationer - kvalitet og hygiejne 3
48582 Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice 5

Hvad siger tidligere kursister? 

Tværfaglig Energioperatør-uddannelsesforløbet har givet mig et overblik over en meget bred vifte af fagområder. Jeg kan kende forskellen mellem, hvad jeg selv kan/må og skal, og hvad jeg skal overlade til eksterne håndværkere. Derudover har jeg viden nok til at byde ind med krav til udbudsmateriale, og efter en gennemgang kan jeg sikre mig, at alt er med i tilbudsfasen. Undervejs i projekterne og til afleveringsfasen har jeg den fornødne viden om, hvad der monteres, og om det er de rigtige materialer, der bliver brugt.
Jeg kan sikre mig, at håndværkerne afleverer det aftalte, og at de, f.eks. ved varme, afleverer et anlæg, der er indreguleret.
Inden for energioptimering har jeg fået en solid viden, der gør, at når jeg på min arbejdsplads skal optimere, kan jeg selv byde ind, og dermed gøre projektet mere målrettet og billigere end ellers. Uddannelsesforløbet har givet mig en masse brugbare værktøjer, som jeg før stod og manglede.
- Bo Levisen, Teknisk Service Leder

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 892 kr. pr. dag (2021-pris). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 500 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 892 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2021-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode.
Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser.
Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2020. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

Mangler du en digital signatur, kan du bestille en gratis her.

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Du er altid velkommen til at kontakte administrationen i Uddannelsesadministrationen, hvis du har spørgsmål. 

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig eller din arbejdsgiver, ligesom du/din arbejdsgiver selv vælger, om indkaldelsen skal sendes pr. e-mail eller pr. post. Hvis der er valgt post, bliver indkaldelsen sendt til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 500 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

  • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
  • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
  • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
  • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Pris for indlogering pr. dag er 575 kr. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

  • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
  • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
  • Dit navn.
  • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig