Grunduddannelse i hospitality

 
Kursus starter den 12.09.2022

Grunduddannelse i hospitality - Danish Hospitality Diploma

Vil du opbygge dine medarbejderes eller dine egne kompetencer inden for både service og værtskab, restaurantdrift, råvarekendskab og bæredygtighed?

Så er denne korte basisuddannelse kaldet ”Danish Hospitality Diploma” den helt rette vej hen imod faglig viden og opnåelse af kompetencer, som er lige til at bygge videre på.

Med Danish Hospitality Diploma får du eller dine medarbejdere muligheden for at tage en kort, branchespecifik uddannelse, som vil danne et solidt grundlag for den faglige udvikling og supplere virksomhedens egen interne træning.

Forløbet er målrettet medarbejdere med ingen eller kort brancheerfaring, og formålet er at styrke deltagernes basale kompetencer inden for hospitality. Det gælder alt fra fødevarehygiejne og råvarekendskab til nøgletal, salg- og servicefærdigheder.

Uddannelsen lægger vægt på eget ansvar for at skabe en ordentlig arbejdsplads, være en god kollega og vært - alt sammen set i lyset af at skabe den bedst tænkelige gæsteoplevelse.

Det faglige forløb består af ni faglige moduler - hver af 2-3 dages varighed. Udover det fast planlagte faglige pensum vil deltagerne undervejs også møde spændende gæstelærere og komme på virksomhedsbesøg.

 

Modul 1 - Gæsteoplevelser
På dette modul bliver det mere konkret med gæsten i centrum. Hele vejen rundt og i overensstemmelse med virksomhedens værdier og kultur.

Modul 2 - Bæredygtighed på hotel og restaurant
Deltagerne får indsigt i, hvordan sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning kobles på virksomhedens samlede økonomi og målsætninger. 

Modul 3 - Råvarer
Viden om de mest anvendte råvarer. Vi vurderer kvalitet, økologi, næring m.v. God basisviden overfor gæsterne, så medarbejderen ved, hvad og hvordan maden er fremstillet. 

Modul 4 - Vine
Basisviden vedr. vine, så deltagerne kompetent kan bidrage med valg af vine. 

Modul 5 - Fødevarehygiejne og egenkontrol
Deltagerne får viden om principper for egenkontrol og gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne og arbejder med risikoanalyser og påpeger kritiske punkter.

Modul 6 - Øl, drinks og alkoholfrie drikke
Deltagerne får en mulighed for at påvirke valg af drikkevarer på både menukortet og til deres gæster. 

Modul 7 - Økonomi
Deltagerne får indblik i, hvor der tjenes penge og hvordan produkter prissættes m.v.  Hvad har indflydelse på virksomhedens nøgletal og hvad betyder spild, øget salg, værdi af varelager etc.?

Modul 8 - Salg og service
På dette trin i uddannelsen lærer deltagerne at bruge anerkendende kommunikation til at fremme salg og service. Derudover lærer deltagerne forskellige salgs- og servicemetoder samtidigt med, at de lærer at medvirke til simpel markedsføring af virksomheden. 

Modul 9 - Dig som vært – Kommunikation og service.
Der arbejdes også med service i verdensklasse, så gæsten føler sig unik og velkommen. Deltagerne får værktøjer til at håndtere vrede, utilfredse eller berusede gæster.

 

Hent printvenlig flyer her


Underviser på kurset:


Thomas Riis
Faglærer
Thomas Riis er udlært kok i 1995 med bronze. Herefter har han haft et ophold i Tyskland på en 1-stjernet Michelin-restaurant, været køkkenchef i Pakhuset i Skagen i knap otte år, arbejdet i kantinen på Aalborg Universitet og haft rollen som hotelchef i Ebeltoft. På et tidspunkt blev han også selvstændig i Gl. Skagen og havde efterfølgende ni år som forpagter af restauranterne i Skallerup Seaside Resort. Vin og service har altid fyldt meget, så i 2011 tog Thomas en tjeneruddannelse efterfulgt af sommelieruddannelse hos Vinakademiet + WSET og blev optaget i Dansk Sommelier Forening. Thomas var ligeledes med, da man i 2003 startede kokkelandsholdet op igen, og med et dommercertifikat i lommen har han de sidste mange år dømt kokkekonkurrencer i ind- og udland.
AMU-nr Fag Dage
47693 Service og værtskab på hotel og restaurant (1) 2
49486 Bæredygtighed på hotel og restaurant 2
48826 Råvarer i køkkenet - trin 1 (1) 2
48282 Valg af vine til menu og gæster (1) 2
45818 Almen fødevarehygiejne (1) 3
43733 Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke (1) 2
48822 Kalkulation i køkkenet - trin 1 (1) 2
48872 Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening (1) 2
47692 Salg og service i gæstebetjening (1) 1

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 893 kr. pr. dag (2022-pris). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 500 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 893 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2022-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2022. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 500 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

  • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
  • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
  • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
  • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Pris for indlogering pr. dag er 596,85 kr. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

  • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
  • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
  • Dit navn.
  • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Jannie Ringgaard
Salgs- og forretningsudvikler
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig