Digital print, basis

 
Kursus starter den 28.10.2024

Digital print, basis

Få indsigt i den digital trykproces og lær at indstille og at udnytte printerens kapacitet samt at overholde de professionelle kvalitetskrav, der er gældende inden for produktion af digitalprint.

Digital tryk og print- optimering

 • Indstilling af den digitale printer under hensyntagen til optimal kvalitet herunder tekst, billede og farvegengivelse.
 • Optimering af maskinindstillingerne gennem import og print af testjob.
 • Indstilling og udnyttelse af maskinens muligheder for print på forskellige papirkvaliteter og øvrige medier.

Opsætning og styring af RIP software

 • Indstilling af RIP-software (Raster Image Processor) til korrekt håndtering af farver, udskydning, print-kvalitet og øvrige indstillinger som sikrer et fagligt korrekt slutprodukt på det valgte papir, plastic eller andet medie.
 • Forståelse af forskellen mellem proces- og spotfarver samt rastertyper og udskydning indgår.
 • Kvalitetsforståelse og forståelse for slutproduktets anvendelse.

Grafisk Workflow - output

 • Klargøring af såvel dokumenter som de outputenheder, der skal printes på, i forhold til de angivne job- og output specifikationer og de færdige produkters art.
 • Arbejde med løsning af tekniske problemstillinger omkring output til f.eks. computer to plat, proofingsystemer og produktionsprintere.

Efterbehandling

 • Kendskab til grundlæggende principper og forståelse for industriel produktion i grafisk efterbehandling.
 • Kendskab til udskydning, falsning, klæbebinding, samlehæftning samt skæring af digitale produkter.

Kursusbevis
Der udstedes kompetencegivende kursusbeviser samt supplerende kursusbevis.

Det siger vores kursister

Digital print på TECHCOLLEGE

Henrik Jacques Honoré fra DS Smith, Benny Gjøtrup fra MCC Denmark og Lisbeth Elkjær fra Degn Grafisk deler her nogle af deres erfaringer fra et spændende kursusforløb.

Bred introduktion til digital print
Kurset giver en grundig og bred introduktion til digital print, og kursisterne lærer blandt andet at udnytte printerens kapacitet, samt at overholde de professionelle kvalitetskrav, der er gældende inden for produktion af digital print.
- Jeg kan godt lide at lære en masse om faget. Og vi kommer ud i de forskellige hjørner, fortæller Henrik Jacques Honoré.
- Det har været fint lige at snuse til digital print – finde ud af hvad det er for noget, fortæller Benny Gjøtrup.
Kurset giver deltagerne en god, grundlæggende forståelse for digital print. Noget som Lisbeth Elkjær, der arbejder som ufaglært trykkerimedarbejder, har været glad for.
- Jeg er på kursus for at få noget mere baggrundsviden ift. hvordan man skal indstille og bruge printeren, fortæller Lisbeth.

Hands-on i værkstedet
Undervisningsformen på kurset er meget praktisk og det meste af tiden bruges ved maskinerne i værkstedet. Her arbejder kursisterne med forskellige trykopgaver og -teknikker. Og denne undervisningsform passer de deltagende kursister godt.
- Det er meget hands-on ude i værkstedet, og det er rart, når man har været væk fra skolebænken i mange år, fortæller Henrik Jacques Honoré.
- Det har været et fint mix af undervisning i klasselokalet og praktisk arbejde ved maskinerne, fortæller Benny Gjøtrup.
Også underviseren på kurset, Søren Petersen, får pæne ord med på vejen:
- Søren er en dygtig underviser, som kan finde ud af at lære fra sig, fortsætter Benny Gjøtrup.
- Det har været rigtigt godt og Søren er rigtig dygtig. Han fortæller det på en måde, så man kan forstå det. Og det er på et niveau, så jeg, som ufaglært, godt kan være med, fortæller Lisbeth Elkjær og fortsætter:
- Jeg vil helt sikkert anbefale kurset til andre. Det er en god skole og vi har haft et godt sammenhold på holdet.


Underviser på kurset:


Søren Petersen
Faglærer
Søren er uddannet Litograf og har mangeårig erfaring inden for den grafiske branche. Søren har arbejdet i forskellige grafiske virksomheder og har et indgående kendskab til både produktionen og processen i den grafiske branche. Søren underviser primært på Grafisk Tekniker uddannelsen, på Digital Printoperatør forløb samt på efteruddannelsen i Photoshop og Farvestyring/Color Management og ICC profilering.
Tom Gregersen
Faglærer
Tom er uddannet grafisk trykker og har stor erfaring med ark og rotationstryk. Derud over har han læst Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet med speciale i multimedier. Tom underviser til dagligt i grafisk produktionsteknologi og har fokus på alt fra prepress til det færdige produkt. Han beskæftiger sig med områder som trykteknik, grafisk workflow, teknologi-udvikling, kvalitets- og farvestyring. Desuden underviser han i informationsteknologi.
AMU-nr Fag Dage
40803 Digital tryk og print - optimering 1
47462 Opsætning og styring af RIP software (1) 2
45659 Grafisk Workflow - output (1) 2

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 940 kr. pr. dag (2024-sats). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 550 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 940 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2024-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2024. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 550 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

 • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
 • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
 • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
 • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Her kan du få lidt reduceret pris for indlogering. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

 • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
 • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
 • Dit navn.
 • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig