Digital printoperatør

 
Kursus starter den 12.09.2022

Digital Printoperatør

Et fagstærkt kursus for trykkere, bogbindere, grafikere, serigrafer m.fl.

Kursusindhold
På kurset får du indsigt i brugen de gængse grafiske layoutprogrammer. Der skal laves opsætninger som skal trykkes igennem kursusforløbet. Så nogle produkter fremstilles helt fra design til det færdige produkt. Du lærer at indstille og at udnytte printerens kapacitet samt at overholde de professionelle kvalitetskrav, der er gældende inden for produktion af digitalprint.

Du lærer desuden om produktion af storformatprint til banner, skilte, dekoration og udstillinger. Du lærer korrekt indstilling af kvalitetsparametre for jobbet i de valgte programmer. Du lærer at printe og efterfølgende at montere selvklæbende folier. Du opnår kendskab til forskellige foliers holdbarheds- og montageegenskaber og kan omsætte dette til kvalificerede valg i print, montage og brug, ligesom du får kendskab til forskellige foliers egenskaber, herunder hvordan folien skal håndteres og opbevares.

Layout
Du lærer om forskellene på de forskellige grafiktype, brugen af skrifter og opsætningen og fremstilling af filer til forskellige trykformer.

Digital-print
Du lærer om rationelle produktionsformer i digital tryk og print, farvestyring, inline efterbehandling i et digitalt workflow. Gennem import og print af testjob lærer du at anvende RIP software i den digitale produktion, samt den digitale trykmaskines opsætning og virkemåde. Derudover får du kendskab til, hvordan man kan indstille den digitale trykmaskine til optimal kvalitet i forhold til tekst, billede og farvegengivelse.

Storformat-print
Du lærer at printe og efterfølgende at montere forskellige medier. Til denne proces lærer du at anvende relevante monteringsværktøjer. Du opnår kendskab til forskellige foliers holdbarheds- og montageegenskaber, og kan omsætte dette til kvalificerede valg af print, montage og brug, ligesom du får kendskab til forskellige mediers egenskaber. Du lærer at indstille kvalitetsparametre for jobbet korrekt i de valgte programmer.

Efterbehandling
Du kan lære de grundlæggende principper og få en forståelse for industriel produktion i grafisk efterbehandling. Du kan her lære om udskydning, falsning, klæbebinding, samlehæftning samt skæring af digitale produkter.

PDF-filhåndtering
På kurset lærer ud, hvordan PDF-filerne generes og kontrolleres i forhold til slut anvendelsen af PDF-filen. Du lærer bl.a. indstillinger til korrekt håndtering af fonte, billeder og farver. Endvidere kigger vi på de indbyggede kontrol-muligheder der findes, samt hvorledes man konverter sin PDF til ønsket slutresultat.

Pris og tilskud
Hvis du har uddannelse til og med faglært niveau er prisen på kurset kr. 1260,00. VEU godtgørelse til arbejdsgiver er kr. 8.920,00. Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, gives der tilskud til indlogering i Aalborg kr. 500 pr. døgn. Desuden gives tilskud til transport (uanset transportmiddel) kr. 1,0 pr. km udover de første 24 km. 
Du kan også ansøge om tilskud til kurset og løn refusion hos De Grafiske Kompetencefonde http://www.grafiske-kompetencefonde.dk/.

Indlogering i Aalborg under kurset
Har du brug for indlogering under kurset, kan du for eksempel indlogeres på KOMPAS Hotel i Aalborg, som er et godt hotel der ligger tæt ved TECHCOLLEGE og Aalborg City.
KOMPAS Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 98121900 (oplys bookingkoden "TECHCOLLEGE" og du vil opnå en reduceret overnatningspris).
https://kompashotel.dk/

Find andre hoteller i Aalborg her https://www.visitaalborg.dk/

Spørgsmål og mere information om kurset
Har du spørgsmål til kurset eller brug for mere information, kontakt da gerne Uddannelseskonsulent Birgitte Boe på telefon 25266249 eller e-mail bbm@techcollege.dk.


Underviser på kurset:


Søren Petersen
Faglærer
Søren er uddannet Litograf og har mangeårig erfaring inden for den grafiske branche. Søren har arbejdet i forskellige grafiske virksomheder og har et indgående kendskab til både produktionen og processen i den grafiske branche. Søren underviser primært på Grafisk Tekniker uddannelsen, på Digital Printoperatør forløb samt på efteruddannelsen i Photoshop og Farvestyring/Color Management og ICC profilering.
Tom Gregersen
Faglærer
Tom er uddannet grafisk trykker og har stor erfaring med ark og rotationstryk. Derud over har han læst Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet med speciale i multimedier. Tom underviser til dagligt i grafisk produktionsteknologi og har fokus på alt fra prepress til det færdige produkt. Han beskæftiger sig med områder som trykteknik, grafisk workflow, teknologi-udvikling, kvalitets- og farvestyring. Desuden underviser han i informationsteknologi.
AMU-nr Fag Dage
49040 Dokumenter og værktøjer - Ombrydning og produktion (1) 2
43817 Grafiske filtyper og formater - Grafisk Workflow 2
40803 Digital tryk og print - optimering 1
40800 Digital print med inline efterbehandling 1
45661 Print og cut - klargøring af job til produktion 2
40799 Digital print - print og montering af folier 2

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 893 kr. pr. dag (2022-pris). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 500 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 893 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2022-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,98 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2022. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 500 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

  • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
  • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
  • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
  • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Pris for indlogering pr. dag er 596,85 kr. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

  • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
  • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
  • Dit navn.
  • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig