El, byggeri og energi

 

Drømmer du om en fremtid inden for byggeri og tekniske installationer i fx el, ventilation, vvs og automatik? Så tag "El, byggeri og energi" som dit første skridt på vejen til en karriere i fremtidens byggeri. Her kræves dygtige, faglærte håndværkere der kan kombinere solidt håndværk med kreativitet og innovation. Det kræver et højt fagligt niveau, engagement og evnen til at kunne samarbejde såvel som arbejde selvstændigt.

Tid: Grundforløb 1 varer 20 uger

Sted: Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

Energioptimering, energibesparelse og bæredygtighed spiller en stor rolle inden for byggeri og installationer, så det bliver et gennemgående tema på El, byggeri og energi.

Undervisningen er praktisk og anvendelsesorienteret. I værkstederne prøver du kræfter med materialer og arbejdsmetoder fra de forskellige fag. Du kommer til at bruge dine hænder, løse praktiske opgaver, eksperimentere og afprøve dine evner som håndværker. Vi vil udfordre dig til at tænke i nye baner og muligheder inden for fagene. Du skal samarbejde med dine klassekammerater om mindre byggeprojekter, hvor de forskellige fags metoder og materialer indgår. Dine klassekammerater følger dig i øvrigt også fremover da de fleste af uddannelserne findes på samme adresse.

Du får undervisning i både erhvervsfaglige og almene fag så du kan tage en moderne, teknisk erhvervsuddannelse. Du skal blandt andet lære at læse faglige vejledninger og instruktioner ligesom du skal kunne lave arbejdsbeskrivelser og dokumentere og forklare processer. Vi kommer også ind på samfundsmæssige emner der berører dig og branchen. Fra konkrete emner som jobsøgning og at skrive ansøgninger, og hvad skat er, til mere overordnede spørgsmål som hvad det kræver at være en god kollega – og borger i et samfund.

Gennem projekterne får du viden om og erfaring med de forskellige fag under fagretningen så du er godt rustet til din videre uddannelse – og så du kan forstå og arbejde sammen med andre typer håndværkere når du kommer ud på byggepladserne.

Dine lærere vil løbende hjælpe dig med at vurdere dine styrker og talenter inden for fagene. Og om du har behov for ekstra udfordringer eller mere hjælp for at blive dygtigere. Så er du klar til din videre uddannelse og din fremtid inden for moderne byggeri.

Fagretningen "El, byggeri og energi" ligger inden for hovedområdet "Teknologi, byggeri og transport".

Fagretningen El, byggeri og energi retter sig mod disse uddannelser

Når du har gennemført fagretningen, kan du vælge frit mellem alle TECHCOLLEGEs uddannelser, men fagretningen retter sig især mod uddannelserne:

Kontakt os

Simon Kragelund
Uddannelses- og erhvervsvejleder

Lærere på El, byggeri og energi

Allan Engvang Frandsen
Faglærer
Tømrer
Casper Michael Muderspach Stagsted
Faglærer
VVS-energi
Christian Røhl
Faglærer
Tømrer
Lars Rene Brønd
Faglærer
Tømrer
Michael Portefee Pedersen Lex
Faglærer
Samfundsfag
Dansk
Morten Strandbygaard Bruus
Faglærer
Dansk
Ole Brøndberg Simonsen
Faglærer
Elektriker
Ole Wiehl Christensen
Faglærer
Bygningsmaler
Samuel Birk Axelsen
Faglærer
Murer