Landbrug, dyr, planter og natur

 

Hvis du gerne vil være god til at arbejde med dyr, planter, teknik og maskiner inden for det grønne område, er dette en fagretning for dig. Her kommer du i gang med en uddannelse hvor du lærer at arbejde under naturens forudsætninger og med faglige traditioner inden for fagene.

Tid: Grundforløb 1 varer 20 uger

Sted: Struervej 70, 9220 Aalborg Øst

Undervisningen foregår både på marker og grønne anlæg, i stald, zoostald og i maskinhal. Desuden er der klasseundervisning i teorilokaler og studiecentre, ligesom vi tager på besøg hos f.eks. virksomheder inden for fagene.

På Landbrug, dyr, planter og natur lærer du færdigheder inden for de forskellige grønne uddannelser. Du får både introduktion til de forskellige fagligheder, og du kommer til at kombinere færdigheder og viden i en række projekter og praksisnære opgaver på tværs af fagene. Du lærer at arbejde sammen med andre – også på tværs af fremtidige faggrænser.

Du får forudsætninger for at forstå hvilken rolle arbejdet med landbrug, dyr, planter og natur spiller i det danske samfund. Ligesom du kommer til at undersøge og diskutere hvordan du kan udfordre grænserne for hvad naturen og teknologien tillader os at gøre i dag.

Du får også nogle generelle grundfag. Dansk indgår så du lærer at læse faglige vejledninger og instruktioner, lave arbejdsbeskrivelser og forklare processer. Du lærer at skrive ansøgninger og søge job. Du får fag om både praktiske ting som hvordan en lønseddel ser ud, arbejdsmiljø og sund livsstil, så du med både krop og sind har overskud til såvel arbejde som fritid. Og der bliver også tid til at diskutere arbejdspladskultur, medborgerskab m.m.

Vi forventer at du møder op med interesse og vilje til at yde en arbejdsindsats og lægge engagement i uddannelsen. Også sammen med de andre på dit hold. Du følger det samme hold gennem det første halve år og når I fortsætter på et af fagene inden for fagretningen, vil I stadig mødes på samme adresse.

Undervejs i uddannelsen bliver du løbende evalueret i forhold til hvor godt du lærer tingene, din indstilling til uddannelsen og dit valg af fag. Så afklarer vi også om du har brug for ekstra støtte eller ekstra udfordringer så undervisningen kan blive tilpasset dit niveau. Vi arbejder sammen med dig for at du kommer gennem uddannelsen med det bedst mulige udbytte!

Fagretningen "Landbrug, dyr, planter og natur" ligger inden for hovedområdet "Fødevarer, jordbrug og oplevelser". 

Fagretningen Landbrug, dyr, planter og natur retter sig særligt mod følgende uddannelser

 Når du har gennemført fagretningen kan du vælge frit mellem alle TECHCOLLEGEs uddannelser, men fagretningen retter sig især mod uddannelserne:

// Landbrugsuddannelsen

// Anlægsgartner

// Dyrepasser

// Greenkeeper og groundsman

Kontakt os

Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder

Lærere på Landbrug, dyr, planter og natur

Pia Rasmussen
Faglærer