Livsstil og sundhed

 

Har du interesse for at arbejde med mennesker – er du serviceminded og imødekommende. Kan du lide at arbejde i teams, er du kreativ og har du sans for orden og hygiejne, så er ”Livsstil og sundhed” noget for dig. 

Tid: Grundforløb 1 varer 20 uger

Sted: Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

Din skoledag vil både foregå i salon, klinik og teorilokaler med praktiske opgaver, der relaterer til fagområderne. Vi vil udfordre dig til at tænke i nye muligheder inden for fagene. Gennem tværfaglige projekter vil du blive præsenteret for cases/problemstillinger, der relaterer til din fremtidige arbejdsplads, og du vil lære, hvordan du bedst kan løse disse opgaver. Der arbejdes med forskellige arbejdsformer; individuelt, par- og teamarbejde.

Faglig stolthed vil være et nøglebegreb, og vi lægger vægt på samarbejde, præcision, kvalitet og omhyggelighed. Du lærer at planlægge og udføre opgaver professionelt og sikkert.

Arbejdet på klinik og salon giver en grundig indlæring i servicering af kunder og patienter. Vi lægger vægt på, at du træner det faglige sprog og fagudtryk, og samtidigt lærer at kommunikere med kunder og patienter. Du lærer at tænke arbejdsmiljø og hygiejne som en naturlig del af hverdagen. Du vil fx gennem temaforløb lære, hvilken betydning det har for dit arbejdsliv, at du har en sund livsstil. Herigennem vil du også stifte bekendtskab med forskellige fag inden for fødevarebranchen.

Dansk indgår i din skoledag som en del af fagene i denne fagretning. Du skal fx lære at læse faglige vejledninger og instruktioner, lave arbejdsbeskrivelser og forklare processer. Som en del af forløbet vil du også blive præsenteret for samfundsmæssige emner, der berører dig og brancherne. Hvordan ser en lønseddel ud? Hvorfor betaler man skat? Hvad betyder arbejdspladskultur? Hvad er medborgerskab? Du vil desuden få viden om, hvordan du gør dig klar til jobsøgning, og hvordan du skriver en ansøgning.

Du vil også lære hvad det betyder for dit arbejdsliv at du selv har en sund livsstil. Jobbene, som denne fagretning fører til, kræver, at du er i god fysisk form. Du skal forholde dig til dine vaner, din mad, hvordan du står og sidder når du arbejder samt hvad du laver i din fritid, for det hele har indflydelse på dit arbejde.

Start på Livsstil og Sundhed og bliv klar til næste skridt i din uddannelse. Dine lærere vil løbende være i dialog med dig om dine styrker og talenter inden for branchen og fagene så opgaverne kan tilpasses dit niveau, og så du står godt rustet til dit valg af uddannelse. Når du afslutter forløbet har du fået et bredt kendskab til de forskellige brancher, og du er klar til næste skridt i din uddannelse. Du vil under hele forløbet få vejledning til at vælge din endelige uddannelse. Til gengæld forventer vi, at du møder op med interesse og vilje til at yde en indsats og lægge engagement i uddannelsen.

Fagretningen "Livsstil og sundhed" ligger inden for hovedområdet "Fødevarer, jordbrug og oplevelser".

 

GF1 informationsmøde og samtaler

1. marts 2024, inden midnat på optagelse.dk
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt udfyldt ansøgningsskabelon, CV og eksamensbeviser
Ansøgere der søger efter 1. marts, skal kontakte uddannelsesvejleder nimi@techcollege.dk og vil løbende blive indkaldt til en obligatoriske optagelsessamtale

27. maj 2024
Informationsmøde (afsæt allerede nu datoen, der er mødepligt, hvis du vil videre i forløbet)

3. og 4. juni 2024
Individuelle samtaler (afsæt allerede nu datoen, der er mødepligt)

Livsstil og sundhed retter sig særligt mod disse uddannelser

Når du har gennemført fagretningen kan du vælge frit mellem alle TECHCOLLEGEs uddannelser, men fagretningen retter sig især mod uddannelserne:

// Frisør

// Kosmetiker

// Tandklinikassistent

Kontakt os

Nina Deleuran Michelsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder

Lærere på Livsstil og sundhed

Jane Kaae
SPS-vejleder og underviser
Jette Birkeholm
Faglærer
Rikke Astrup Ajero
Faglærer
Sussi Arvad Rasmussen
Faglærer