Søg

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Vejen til at blive faglært, hvis du er fyldt 25!

EUV er en vej til faglig uddannelse for voksne, der har en relevant erhvervserfaring. Har du arbejdet som ufaglært i nogle år og fået en del praktisk erfaring inden for et givent fagligt område, har du mulighed for at få en erhvervsuddannelse på kortere tid.

Realkompetencevurdering
For at komme i gang med EUV, skal du melde dig til en såkaldt real-kompetence-vurdering (RKV). Vurderingen af dine kvalifikationer sker gennem en samtale, hvor du også skal fremlægge dine eksamensbeviser og arbejdsgivererklæringer. Du får udarbejdet en individuel uddannelsesplan, som indeholder de dele fra grund- og hovedforløb, som vi vurderer, at du mangler for at kunne gå til svendeprøve. EUV afsluttes med en fag- eller svendeprøve, og du får et svendebrev eller uddannelsesbevis som faglært.

Dit uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af din viden og erfaring.

Udover din alder (25 år+) vil vejlederen på TECHCOLLEGE vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på.

  • Har du erhvervserfaring?
  • Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
  • Har du uddannelse udover grundskolen?

TECHCOLLEGE vurderer om din erhvervserfaring og uddannelse er relevant og dermed om og i hvilket omfang, du kan få afkortet din uddannelse. Selvom du ikke har erhvervserfaring eller tidligere uddannelse, begynder du på en EUV, hvis du er fyldt 25 år.

Skolen kan foretage en realkompetencevurdering (RKV) for ansøgere med mere end 2 års relevant erhvervserfaring og fastlægger på den baggrund dit konkrete uddannelsesforløb.

Kontakt

profileimage
Flemming Klitgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
+45 7250 5282
+45 2526 6282
profileimage
Pia Mossing Thomsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
+45 7250 5416
+45 2526 6416
profileimage
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
+45 7250 5968
+45 2526 6968

 

 

  

 

 

 

TECHCOLLEGE er også med i projektet: Vejen til varige job gennem kompetenceløft, som er støttet af Den Europæiske Socialfond.

undefined

 

Se her, hvordan du tilmelder dig!

Start den 9. april

Seneste nyt

Guldmedalje til nybagt bagersvend

16 fordels-uddannelser på TECHCOLLEGE

Udvalgte uddannelser med mange lærepladser - og mange jobs bagefter!

Besøg os og udforsk dine muligheder

Besøg os!