Skolepraktik for frisør

Du skal være praktikpladssøgende for at være i skolepraktik

Når du er tilknyttet Hårsnedkeren, skal du kunne erklæres "egnet praktikpladssøgende" i hele perioden – lige fra du er færdig med dit grundforløb, til du er færdig med praktikperioden. Kvotepladser bliver tildelt egnede praktikpladssøgende, der opfylder de såkaldte EMMA-betingelser: 

E – Egnet
Ved egnethed lægges der vægt på, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Der foretages en løbende vurdering af elevens samlede adfærd i relation til at gennemføre uddannelsen og finde beskæftigelse bagefter. Dette vil typisk være en vurdering af evne til at overholde mødetider, aftaler, den daglige arbejdsindsats og opførsel.

M – Mobil geografisk
Eleven skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads, også uden for lokalområdet.

M – Mobil fagligt
Eleven skal acceptere en rimelig praktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede.

A – Aktivt søgende
Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Dvs. at eleven skal kunne dokumentere at være aktivt søgende, og eleven skal være registreret på www.praktikpladsen.dk med en synlig profil.

Kontakt

Dorthe Frydendahl Mozart
Skolepraktikinstruktør
Helle Gregersen
Skolepraktikinstruktør