Skolepraktik for gastronom og ernæringsassistent

I løbet af dit grundforløb skal du finde en virksomhed, som vil tage dig i lære på dit hovedforløb. Praktikpladskonsulenten kan støtte dig i at finde en virksomhed, men det er dit eget ansvar at finde en læreplads. Brug dit netværk, spørg omkring, mød op i virksomheder og send ansøgninger. Så lykkes det for de fleste.

Finder du ikke en læreplads, inden du skal bruge en for at kunne fortsætte på hovedforløbet, kan du søge om en plads i skolepraktik i praktikcenteret. Der er kun mulighed for skolepraktik på visse uddannelser.

Praktik i praktikcenteret

Skolepraktikelever serverer i Sundshuset i Aalborg Øst

Kan du ikke finde en læreplads og fortsætte din uddannelse til kok eller smørrebrød og catering, kan du komme i skolepraktik. 

Skolepraktikken for gastronomuddannelsen ligger på Teglværket 2, 9400 Nørresundby.  Her driver vi kantinen. 

Der er også stort fokus på det gode arbejdsmiljø, så eleverne er godt rustet til at få en læreplads i en virksomhed.. 

Der arbejder 15-20 elever i vinterhalvåret og typisk er alle ude at arbejde i sommerrestauranter/hoteller i sommerhalvåret. Den daglige mødetid er kl. 8.00 til 15.30, og arbejdet foregår som i et hvilket som helst andet køkken. Skolepraktikinstruktøren er din køkkenchef, og han tilrettelægger arbejdet og fordeler opgaverne mellem eleverne. Eleverne planlægger nogle gange selv deres dag - det afhænger af dagens arrangementer. Indkøb og beregninger er en del af denne proces. Afhængig af opgaverne den konkrete dag arbejder du sammen med andre eller alene. Præcis som i et hvilket som helst andet køkken.

Praktikpladskonsulenten og skolepraktikinstruktørerne har et godt samarbejde med mange af landsdelens køkkener og finder på den måde hurtigt lærepladser til praktikcenterets elever. Du er i udgangspunktet egnet til en plads i skolepraktikken, hvis du har bestået grundforløb 2 på gastronomuddannelsen. 

Kontakt

Annette Schou Christensen
Praktikpladskonsulent
Gastronom
Ernæringsassistent