Skolepraktik for kosmetiker

Find en læreplads eller start i TECHCOLLEGEs skolepraktik

Hvis du har bestået grundforløbet og ikke kan finde en læreplads, kan du søge om at fortsætte din uddannelse i kosmetikeruddannelsens skolepraktik.

Skolepraktikken for kosmetikere er placeret på Praktikcenteret, Teglværket 2, Nørresundby.

Vi har her klinikken ”Embrace”, som fungerer som arbejdsplads for vores kosmetiker-elever i skolepraktik. Her betjener eleverne kunder på samme vis, som ude i erhvervslivet. Du vil komme til at arbejde med forskellige kosmetiske behandlinger såsom: Ansigtsbehandlinger, manicure, pedicure, voksbehandlinger, farvning af bryn og vipper mv. Du vil også sælge produkter til klinikkens kunder. Skolepraktikinstruktøren fungerer som din mester.

Klinikken er nyindrettet og ligger ved siden af skolepraktik for frisører, der hedder ”Hårsnedkeren”.

Skolepraktikken fungerer på samme måde, som hvis du havde en almindelig læreplads, og du vil komme til at lære de samme ting og blive stillet over for de samme krav. Vi gør meget ud af at lære dig de ting, der vil være en hjælp for en mester, så du fra den første dag kan være med til at tjene din egen løn, når du får en læreplads.

Praktikpladskonsulenten og skolepraktikinstruktøren har et godt samarbejde med mange af landsdelens klinikker og hjælper på den måde med at finde pladser til klinikkens elever. Du kan blive optaget i skolepraktikken, hvis du har bestået grundforløb 2.

Efter gennemført og bestået grundforløbet er der mulighed for skolepraktik. Ved optagelse i skolepraktik skal du være EMMA-godkendt. Du indmeldes straks efter grundforløbseksamen, men derefter er der en fire ugers karensperiode. Den periode skal du bruge til at søge en praktikplads. Du skal under din tid i skolepraktik hele tiden være aktivt søgende og altid søge de praktikpladser du bliver anvist, hvilket kan være i hele Danmark. Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte skolepraktikinstruktøren.

 

Kontakt

Linette Damsgaard Jensen
Skolepraktikinstruktør

Du skal være praktikpladssøgende for at være i skolepraktik

Når du er tilknyttet Klinik Embrace, skal du kunne erklæres "egnet praktikpladssøgende" i hele perioden – lige fra du er færdig med dit grundforløb, til du er færdig med praktikperioden. Kvotepladser bliver tildelt egnede praktikpladssøgende, der opfylder de såkaldte EMMA-betingelser: 

E – Egnet
Ved egnethed lægges der vægt på, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Der foretages en løbende vurdering af elevens samlede adfærd i relation til at gennemføre uddannelsen og finde beskæftigelse bagefter. Dette vil typisk være en vurdering af evne til at overholde mødetider, aftaler, den daglige arbejdsindsats og opførsel.

M – Mobil geografisk
Eleven skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads, også uden for lokalområdet.

M – Mobil fagligt
Eleven skal acceptere en rimelig praktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede.

A – Aktivt søgende
Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Dvs. at eleven skal kunne dokumentere at være aktivt søgende, og eleven skal være registreret på www.praktikpladsen.dk med en synlig profil.