For lærlinge i skoleoplæring

Som skolepraktikelev (SKP-elev) kan du blandt andet deltage i:

 

Jobsamtale i udlandet

Som SKP-elev kan du få rejseomkostningerne dækket hvis du kan fremvise en invitation til en jobsamtale i udlandet med henblik på en læreplads. Skolen kan hjælpe med at skabe kontakt for dig visse steder i verden og inden for visse fag, men grundlæggende er det din egen opgave at finde en mulig udenlandsk praktikplads.

I princippet står hele verden åben, men det skal selvfølgelig være et sikkert sted, og det skal være muligt at få visum (det sidste udelukker i de fleste tilfælde USA). Husk at aftale med din SKP-instruktør, at du får fri til jobsamtalen!

Du skal selv lægge penge ud til billetten. Skolens internationale koordinatorer hjælper dig med at få en forhåndsgodkendelse til rejsen og med at hente refusionen hjem bagefter hos AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Evt. overnatning i forbindelse med jobsamtalen dækkes ikke.

 

Praktik i Udlandet (PIU)

Som SKP-elev kan du tage enten hele eller dele af din praktik på hoveforløbet i udlandet via PIU-ordningen. Dine skoleophold foregår stadig i Danmark, og du afslutter uddannelsen på normal vis med dansk svendeprøve. Du kan få økonomisk støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til udsendelsen. Kravene er:

  • at du har en ansættelseskontrakt til et lønnet job som trainee, apprentice eller lignende inden for dit fag – normalt for en periode på 3-12 måneder
  • at der med hjælp fra den internationale koordinator på skolen er indsendt en forhåndsgodkendelse af merit for opholdet til AUB.

Derefter vil du være berettiget til AUB’s tilskud til rejse, husleje (50%), løngodtgørelse under skoleophold osv. Få mere information i denne folder.

Bemærk: Når du tager på PIU-ophold stopper din SKP-ydelse. Hvis du er optaget til SKP efter 1/9-2013, har du mulighed for at søge orlov fra SKP-ordningen så du er sikker på at du kan komme tilbage til ordningen hvis du vælger at stoppe dit PIU-ophold før uddannelsen er afsluttet.

 

Udstationering

Hvis du som SKP-elev får en delaftale med en dansk virksomhed, vil du kunne udstationeres fra denne virksomhed på lige fod med andre lærlinge. En udstationering kræver:

  • at din mester med på at lade dig udstationere
  • at der kan findes et egnet praktiksted i udlandet.

En udstationering varer normalt 3-6 måneder (selvfølgelig ikke længere end din delaftale). Opholdet tæller med i din samlede læretid, og du fortsætter med din danske delaftale eller SKP efter hjemkomsten. Skolens internationale koordinator hjælper med papirarbejdet – i første omgang en skriftlig aftale mellem de tre parter og et oprettelsesskema til AUB.

Din mester får refunderet rejseomkostninger og en del af lønforskellen under udstationeringen. Han/hun skal dog lægge pengene ud og kan derefter få langt de fleste udgifter refunderet hos AUB. Visse mindre udgifter skal du selv dække. I denne folder kan du og din mester finde nærmere information om ordningen.

 

Ulønnet praktikophold i Europa

Skolen har mulighed for at sende SKP-elever ud på ulønnede praktikophold rundt om på godkendte virksomheder i Europa (primært EU) i f.eks. 3-12 uger. Det foregår som VFU (Virksomhedsforlagt Undervisning) og skal aftales med din SKP-instruktør. Du beholder din SKP-ydelse under opholdet og Erasmus+ programmet støtter med et legat til selve rejsen og opholdet. Skolens internationale koordinator står for papirarbejdet i forbindelse med det begrænsede antal pladser, der er tildelt hvert college.

 

Nordiske, europæiske og verdensmesterskaber

Inden for rigtig mange håndværksfag afholdes der ligesom i sportsverdenen nordiske, europæiske og verdensmesterskaber. Systemet er, at du kvalificerer dig via skolen til de regionale mesterskaber og derefter DM i Skills. Hvis du vinder her, er vejen banet for en evt. deltagelse i World Skills. Næste World Skills, 2015, afholdes i Brasilien. De seneste fire har været afholdt i Tyskland, England, Canada og Japan.

Træning op til konkurrencerne, selve rejsen og opholdet er normalt sponseret af det faglige udvalg for uddannelsen. Der findes også mange andre internationale, faglige konkurrencer som brancherne selv arrangerer. Spørg faglærerne på din afdeling, hvis du er interesseret at kæmpe for det ypperste inden for dit fag.