Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE

 
Praktisk undervisning i automatik på TECHCOLLEGE i Aalborg

Pædagogisk og didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler vores værdier, menneskesyn og den måde, vi ønsker at møde elever og kursister på. Derfor henvender det sig til alle ansatte på skolen, som på forskellige måder er i kontakt med vores elever, selvom store dele af grundlaget vedrører vores kerneopgave: undervisning.

En fælles pædagogisk kultur - en fælles tilgang til elever, undervisning og læring

På TECHCOLLEGE har vi en særlig interesse i at opbygge og understøtte et fælles sprog og en fælles pædagogisk kultur, for at både elever og ansatte oplever trivsel og fællesskab, sammenhæng, mening og kvalitet. Det sker gennem

  • professionelle læringsfællesskaber på både leder- og teamniveau.
  • pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling af ledere og lærere.
  • tværfaglig og helhedsorienteret undervisning samt tematiseret, projektorganiseret og problembaseret læring (PBL), hvor forskellige fag, viden og færdigheder spiller sammen.
  • en nutidig undervisningspraksis, der fremmer en dialogisk læringsforståelse, naturligt inddrager teknologi og understøtter teknologiforståelse.

undefined

I teamet som professionelt læringsfællesskab løfter vi vores underviseropgaver i samarbejde – ingen kan løfte dem alene – og elevernes trivsel og læring er omdrejningspunkt.

undefined