Søg

Globaliseringsstrategi

TECHCOLLEGE har pr. 1. januar 2016 denne samlede globaliseringsstrategi, som er gældende for alle vores afdelinger. Globaliseringsstrategien er udarbejdet af vores afdeling for globalisering.

 

Mobilitetsbarometer

Læs TECHCOLLEGEs mobilitetsbarometer for 2015.

Trods omorganisering af globaliseringsopgaven i løbet af 2016 har TECHCOLLEGE på EUD-siden fastholdt den samlede mobilitet på niveauet fra 2015. Faktisk er der en svag stigning procentuelt, når man sammenligner i forhold til antal årselever på EUD. Til gengæld har oplever skolen et fald ned til 31 i de længerevarende og lønnede PIU-ophold, som blandt andet skyldes at et boom på Agri har stabiliseret sig på et lidt lavere niveau. Men der arbejdes fortsat hårdt på at nå de 60 praktikpladser, der i globaliseringsstrategien er sat som skolens målsætning frem til starten af 2019.

Ser man på de korterevarende, ulønnede praktikophold, så er der med 54 deltagende EUD-elever en markant stigning fra de foregående år. Det er primært GF2- og SKP-elever, der nyder godt af disse ophold. Og rigtig mange af dem får efterfølgende en eftertragtet ”sidegevinst” i form af et lønnet praktikophold i udlandet under PIU-ordningen.

Man kan se alle tallene for skolen samlet og for de enkelte afdelinger i den linket ovenfor, og har man spørgsmål hertil, så er man velkommen til at kontakte undertegnede.

profileimage
Carsten Wowk Jepsen
International projektkonsulent
+45 7250 5297
+45 2526 6297