Søg

Globaliseringsstrategi

TECHCOLLEGE har pr. 1. januar 2019 denne samlede globaliseringsstrategi, som er gældende for alle vores afdelinger. Globaliseringsstrategien er udarbejdet af vores afdeling for globalisering i dialog med den udvidede direktion på TECHCOLLEGE, som formelt har vedtaget strategien.

Selve strategidokumentet er en beskrivelse af det overordnede formål, indsatsområderne og organisering af arbejdet med at føre strategien ud i livet.

I bilag 1 udspecificeres det konkrete, målbare handlinger der skal gennemføres på skolens EUD-side, og i bilag 3 det samme for HTX. Herudover giver bilag 2 et bud på, hvordan EUX kan gives en mere international toning, og endelig udfolder bilag 4 nogle tanker om, hvordan skolen fremover kan blive certificeret til at udbyde Cambridge engelskundervisning.

 

Mobilitetsbarometer


I skolens Mobilitetsbarometer for 2017 ser vi en fremgang i den samlede mobilitet, hvilket har været en trend de sidste år – kun overgået i 2013 på grund af et ekstraordinært stort antal udstationeringer. Samtidig er de længerevarende og lønnede PIU-ophold igen på vej opad – og denne udvikling er fortsat her knap et halvt år inde i 2018, så vi håber stadig at nå de 60 praktikpladser, der i globaliseringsstrategien er sat som skolens målsætning frem til starten af 2019 – eller i hvert fald at komme tæt på.

undefined
Ser man på de korterevarende, ulønnede praktikophold, så er der med 52 deltagende EUD-elever status quo i forhold til 2016. Det er i stigende grad lykkes at sende hold på 5-10 EUD-elever afsted – specielt på Media og Food. Med en ny og endnu større bevilling på godt 1,8 millioner kroner, som netop er kommet i hus, er der begrundet håb om, at vi kan øge denne aktivitet henover de næste to år.

profileimage
Carsten Wowk Jepsen
Timelærer
+45 7250 5297
+45 2526 6297