Søg

Globaliseringsstrategi

TECHCOLLEGE har pr. 1. januar 2016 denne samlede globaliseringsstrategi, som er gældende for alle vores afdelinger. Globaliseringsstrategien er udarbejdet af vores afdeling for globalisering.

Mobilitetsbarometer


I skolens Mobilitetsbarometer for 2017 ser vi en fremgang i den samlede mobilitet, hvilket har været en trend de sidste år – kun overgået i 2013 på grund af et ekstraordinært stort antal udstationeringer. Samtidig er de længerevarende og lønnede PIU-ophold igen på vej opad – og denne udvikling er fortsat her knap et halvt år inde i 2018, så vi håber stadig at nå de 60 praktikpladser, der i globaliseringsstrategien er sat som skolens målsætning frem til starten af 2019 – eller i hvert fald at komme tæt på.

undefined
Ser man på de korterevarende, ulønnede praktikophold, så er der med 52 deltagende EUD-elever status quo i forhold til 2016. Det er i stigende grad lykkes at sende hold på 5-10 EUD-elever afsted – specielt på Media og Food. Med en ny og endnu større bevilling på godt 1,8 millioner kroner, som netop er kommet i hus, er der begrundet håb om, at vi kan øge denne aktivitet henover de næste to år.

profileimage
Carsten Wowk Jepsen
International projektkonsulent
+45 7250 5297
+45 2526 6297