Fælles om forforståelse og feedback

Et projektsamarbejde mellem Aalborg Handelsskole og TECHCOLLEGE skal give elever en bedre oplevelse af sammenhængen mellem skole og praktik. Igennem projektet 'Fælles om forforståelse og feedback' vil de to skoler sammen med virksomhederne videreudvikle redskaber og metoder for et stærkere samarbejde på tværs af skole og virksomhed. Et af redskaber bliver blandt andet logbøger med fokus på skolevejledninger og praktikerklæringer.

Efter planen skal de videreudviklede redskaber og metoder afprøves på de hovedforløbshold, der på skole i både efteråret 2021 og 2022.

Nyheder fra projektet

Maj 2021: Skolerne viser de første udgaver af logbøger frem og fortæller lidt om tankerne bag

Hør Aalborg Handelsskole og TECHCOLLEGE fortælle om deres logbøger i de to videoer herunder. 

29. april 2021: Lastvognsmekanikeruddannelsen går i gang med at bruge digital logbog

Som en af de første uddannelser er lastvognsmekanikeruddannelsen på TECHCOLLEGE gået i gang med at bruge den digitale logbog, de har udviklet som en del af projektet. Logbogen skal efterfølgende evalueres af både skole, virksomheder og elever.

Forår 2021: Udviklingsmøde med virksomheder

Et af fokuspunkterne i projektet er blandt andet et godt samarbejde mellem skoler og virksomheder. Derfor har faglærere fra lastvognsmekanikeruddannelsen på TECHCOLLEGE haft et spændende udviklingsmøde med Stiholt og Forsvarets Hovedværksteder, hvor mestre fra begge virksomheder gav input til, hvordan samarbejdet og overgangene kan styrkes.

Forår 2021: Opstartsworkshop på Aalborg Handelsskole

For at skyde projektet godt i gang var styregruppen samlet til en opstartsworkshop på Aalborg Handelsskole. Her gav blandt andet Randers Social- og Sundhedsskole et inspirerende oplæg til, hvordan man netop kan styrke overgangene mellem skole og praktik.

Har du spørgsmål til projektet?

Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef