FLERE LÆREPLADSER TIL DYREPASSERE

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Vi ønsker at udvide antallet af godkendte praktikvirksomheder gennem en udvidelse af segmentet.

HVEM STÅR BAG?

Jordbrugets Uddannelser og AUB har tildelt midlerne fra AUB-pulje 2021 til projekter og initiativer, der styrker det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet (Trepartsmidler)

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Dyrepasseruddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 43.000 kr.

Projektperiode: 16.12.2021 – 31.12.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Vi ønsker at foretage en segmentering af virksomheder, som ikke er godkendte til at uddanne dyrepassere, særligt blandt dyrehandlere, rideskoler/stutterier og større dyreparker.

Segmenteringen skal danne grundlag for en besøgskampagne, der gerne skal resultere i flere ny-godkendelser af virksomheder.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Flere virksomheder skal godkendes til at have lærlinge og efterfølgende tegne en uddannelsesaftale med vores elever.

KONTAKT

Johannes Størup
Projektleder