Lærlingepiloter

 

Et samarbejde mellem de fem nordjyske erhvervsskoler; EUC Nord, EUC Nordvest, Frederikshavn Handelsskole, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og TECHCOLLEGE, skal sikre, at lærlingeansvarlige i virksomheder er klædt godt på til de opgaver, der følger med ansvaret.

Projektet er blevet døbt 'Lærlingepiloter', og helt konkret går det ud på, at der udvikles fælles kursusforløb, som skal tilbydes til lærlingeansvarlige rundt omkring i landets virksomheder. Formålet er at opkvalificere de lærlingeansvarlige, således at virksomhedens lærlinge får styrket deres trivsel og læring under praktikken.

Efter planen skal de første lærlingeansvarlige på kursus i efteråret 2021, og herefter vil arbejdsgruppen bag samarbejdet evaluere kurset og tilbyde det til endnu flere virksomheder.

Nyheder fra projektet

September 2021 - marts 2022: Kurserne er i gang

Efter udviklingsperioden er de fem partnerskoler nu klar til at begynde at afvikle kurserne. Fra september 2021 til marts 2022 vil partnerskolerne udbyde endags kurser, der gør det muligt for lærlingeansvarlige at spille deres lærlinge endnu bedre - både i forhold til faglige og personlige kompetencer. Således vil der over hele regionen, udbydes kurser på AMU-vilkår med fokus på anvendelse af nye metoder og værktøjer i det daglige arbejde med at uddanne lærlinge. Skolerne udbyder disse opkvalificeringskurser: 

  •  EUD – Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige (AMU-nr. 49580)
    • Kurset er for den uddannelsesansvarlige, som har det overordnede ansvar i virksomheden.
    • Efter kurset får den uddannelsesansvarlige nemmere ved at varetage lærlingeopgaven rent administrativ i forhold til bl.a. skoleophold, faglige mål, evaluering med mere.
  • EUD – Praktikvejledning for den daglige oplærer (AMU-nr. 49234)
    • Kurset er for den oplæringsansvarlige svend, der har det daglige samarbejde med lærlingen.
    • På kurset får den oplæringsansvarlige redskaber til at håndtere og understøtte udviklingen af lærlingenes personlige kompetencer samt nye kommunikationsværktøjer til det daglige samarbejde med lærlingen.

Begge kurser bidrager ligeledes til netværksdannelse for de oplærings- og uddannelsesansvarlige.

17. juni: Udviklingsworkshop på TECHCOLLEGE

TECHCOLLEGE er værter for en udviklingsworkshop for konsulenter og undervisere på tværs af de deltagende skoler. Lone Algayer fra Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Line Vinterberg Frandsen fra TECHCOLLEGE faciliterer workshoppen, hvor der både vil være inspiration og mulighed for refleksion over de kommende kurser. Workshoppens formål er at klæde samarbejdsskolernes medarbejdere godt på til at gå i gang med udviklingen af kurserne, der vil blive udbudt i efteråret 2021 og foråret 2022. 

26. marts: Online opstartsworkshop

31 deltagere på tværs af samarbejdsskolerne er med til en online opstartsworkshop, hvor den eksterne oplægsholder Regina Lamscheck-Nielsen kommer med et indspark til god praktikoplæring. Deltagerne arbejder også selv med relevante cases og øvelser i små break-outs. 

Har du spørgsmål til projektet?

Kontakt da
Mathilde Søndergaard Kristiansen
Projektleder