Tømretrailer

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

I en miniudgave af et tømrerværksted skal en ny brobygningstrailer rykke ud på folke- og efterskoler med det formål at skabe nysgerrighed, interesse for og øget søgning til de håndværksmæssige erhvervsuddannelser. 

HVEM STÅR BAG?

Projektet er finansieret af Det faglige udvalg for træfagenes og drives af TECHCOLLEGE.

Projektet varetages af TECHCOLLEGE, men er udviklet i et tæt samarbejde med LUU og SMVaalborg, der – udover at bidrage med erfaring – vil bistå rekrutteringen af lærlinge. Når tømrertrailerens besøgsplan er offentliggjort, vil LUU og SMVaalborg i samarbejde med deres medlemsvirksomheder finde lærlinge, der sammen med faglærer og uddannelsesguide følges fra erhvervsskolen og ud til den pågældende skole. 

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • De håndværksmæssige erhvervsuddannelser
  • Der deltager en uddannelsesguide på alle skolebesøg, der kan oplyse folkeskole- og efterskoleeleverne om erhvervsuddannelser bredt set.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 332.267 kr 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 332.267 kr.  
*Heraf egenfinansiering: 0 kr.  

Projektperiode: 1. januar 2024 – 31. december 2025

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Konceptet tager udgangspunkt i en ombygget lukket trailer indrettet med værkstedsbænke, sømblokke, værktøj fra Bosch, og i tømrertraileren er der mulighed for at afprøve små hands-on byggeprojekter og konkurrencer i skolegårde og udendørsarealer på skoler rundt omkring. Tømrertraileren vil besøge tolv folke- og efterskoler i og uden for Aalborg Kommune, og ambitionen er, at 500 elever samlet set får lov til at prøve kræfter med tømrerfaget i traileren. Skolerne vil få besøg af traileren og en faglærer, en uddannelsesguide fra TECHCOLLEGE samt en lærling. 

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Besøg på 12 folkeskoler og efterskoler med en forventning om følgende udbytte

  • Flere elever på vores håndværksmæssige uddannelser
  • Større interesse for brobygning på de håndværksmæssige uddannelses fremadrettet

KONTAKT

Mathilde Søndergaard Kristiansen
Projektleder

Medarbejdere i projektet

Jeppe Lovén Dalsgaard
Faglærer
Mikael Klit Toldbod
Uddannelsesguide

Arrangementer

Folkeskoler og efterskoler kan få besøg af tømrertraileren på følgende datoer i 2024:  

  • Folkeskoler: 24. april, 8. maj, 15. maj, 22. maj, 23. maj og 29. Maj.
  • Efterskoler: 5. september og 12. september.

 

Der kan for yderligere datoer eller ved spørgsmål tages kontakt til uddannelseschef Karina Overgaard Holm på telefon: 25266103