Datatekniker-EUX

 

Varighed: 6 år

Sted: Struervej 70, 9220 Aalborg Øst. 

Datatekniker-EUX-uddannelsen er en erhvervsuddannelse, hvor du samtidig får gymnasiefag. Du skal både lære de praktiske og teoretiske færdigheder som datatekniker og have boglige fag. Det kræver øvelse, og det kræver, at du tør tænke selv og tage ansvar. Allerede fra starten er der praktisk arbejde og du begynder at lære at koble håndværk med teori for at skabe de bedste resultater. I løbet af uddannelsen arbejder du i en virksomhed, hvor kolleger og kunder ønsker godt samarbejde og gode løsninger fra dig.

De boglige fag i datatekniker-EUX giver dig mulighed for at læse videre bagefter, men det gør dig faktisk også til en bedre datatekniker. Og det er uanset om du vælger at blive datatekniker med speciale i infrastruktur eller programmering. Du har lidt mindre praktik under din uddannelse, men til gengæld bliver du bedre til bl.a. fysik, matematik og dansk og fagene er tilrettelagt så det er relevante for dig som datatekniker. 

Det er vigtigt, at du har hænderne skruet rigtigt på, hvis du vil tage en EUX. Du har kortere praktik end andre datateknikere, men du skal nå at lære det samme. Det er også vigtigt at hovedet er skruet rigtigt på, for gymnasiefagene er på lige så højt niveau, som på STX. Og du skal nå det hele mens du er i gang med at lære datateknikerfaget.

Når du er udlært, står du med nogle kompetencer, der er mangel på. Derfor har du rigtig gode muligheder for at få job og tjene penge. Du kan gå direkte ud og få et job som datatekniker, eller du kan læse videre med det samme. Du kan også bare starte med det ene, og så skifte til det andet senere. Du har flere muligheder med en EUX.

Datateknikeruddannelsens forløb med EUX

Uddannelsen til datatekniker med EUX varer maksimalt 6 år og begynder altid i august. Du starter på grundforløbet, som afsluttes med en grundforløbsprøve. Grundforløbet varer 1 år, hvis du kommer direkte fra folkeskolen, og ½ år, hvis du ikke gør. Derefter fortsætter du på hovedforløbet, som er fordelt på skoleperioder og praktikperioder i en virksomhed. Skoleperioderne er 20 uger ad gangen undtagen på den afsluttende del af hovedforløbet. Når du er på skolen, kan du regne med, at ca. halvdelen af tiden bruges på boglige fag og halvdelen på praktiske fag.

Du kan tage EUX, uanset om du vil være datatekniker med speciale i infrastruktur eller datatekniker med speciale i programmering.

Undervejs i uddannelsen skal du til forskellige prøver. Nogle er praktiske og andre er boglige. Der er skriftlige afleveringer og mundtlige eksaminer. Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem praktik i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært datatekniker. Du får også et EUX-eksamensbevis og kan læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

Hvis du efter grundforløbet alligevel helst vil tage en almindelig erhvervsuddannelse, så er det første år på ingen måde spildt – du har jo allerede papir på nogle af uddannelsens fag.

Det lærer du som datatekniker med EUX

Under datateknikeruddannelsens skoleperioder arbejder du nogle dage med it-systemer fx inden for Client/server miljøer, programmering eller Netværk. Du får en stærk faglig viden inden for computerteknologi, netværk, fejlfinding, programmering  og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for en virksomhed. Du har også dage med helt almindelig klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i samfundsfag og matematik.

Skoleophold på hovedforløbet
På hovedforløbet begynder din faglige undervisning på skolen og i praktikvirksomheden for alvor. Der vil også være undervisning og eksamener i følgende gymnasiale fag (X-fag):

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B, Digitalt design og udvikling
 • Informatik B
 • Kemi C
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsinformatik C

Desuden er der prøver i følgende:

 • En større skriftlig opgave
 • Et eksamensprojekt, der består af både erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag

Al undervisning i de gymnasiale fag foregår på Øster Uttrup Vej. Den praktiske undervisning foregår i de værksteder, som hører til din datateknikeruddannelse - de ligger på også på Øster Uttrup Vej. Du får altså både fællesskabet og fagsnakken med håndværkere og andre lærlinge i værkstederne, og du bliver en del af gymnasielivet, når du har teoretisk undervisning sammen med de andre eux'er. I de boglige fag samler vi nemlig elever fra forskellige fag og underviser jer sammen.

Her kan du se eksempler på nogle af erhvervsfag (E-fag), som man arbejder med på uddannelsen:

 • Netværk Cisco CCNA
 • IT service management
 • Serverteknologi
 • Dokumentation
 • Virtualisering
 • Databaser
 • Programmering C, C# og JAVA
 • Cisco CCNP
 • Avanceret IT-sikkerhed og backup
 • IP-telefoniløsninger

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

 

Adgangskrav og tilmelding

Datateknikeruddannelsen med EUX hører under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Hvis du vil starte direkte efter folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge It, web og medier.

Videreuddannelse for datateknikere med EUX

Som datatekniker med EUX kan du videreuddanne dig til fx installatør eller ingeniør. Der er mange muligheder, og du kan se dem på adgangskortet.

Kontakt

Du er velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til datateknikeruddannelsen med EUX.
Hanne Ravn Andersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær
Henriette Jelsbak
Uddannelsessekretær

Start nu

Bliv en del af det næste hold på datateknikeruddannelsen med EUX

Lærere på datatekniker-EUX

Heino Ejnar Jensen
Faglærer
Cecilie Skrædderdal Andersen
Timelærer
Christian Suhr Bech
Gymnasielærer
Dorothy Hild Robinson Bendsen
Gymnasielærer
Emilie Rysgaard
Timelærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Julie Fredborg Jungersen
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mette Kart Hoppe Aaen
Gymnasielærer
Rasmus Munch Jespersen
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer
Thomas Dam Petersen
Gymnasielærer

Årets Læreplads 2021 er ...

”For mig at se kunne jeg virkelig ikke finde en bedre arbejdsplads eller bedre kollegaer.” Sådan sluttede Julie Munkholm sin indstilling, og et enigt dommerpanel var enige i, at det lød som en god oplevelse og en fantastisk læreplads. Derfor går Årets Læreplads 2021-prisen ...

Ledelsen

Mikkel Drejer Raunslund
Uddannelseschef for EUX
Kaspar Dalsgaard Kristensen
Uddannelsesleder
Allan Thrysøe Thomsen
Uddannelsesleder
Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Hanne i en halv time.

Book et online møde her