Lastvognsmekaniker og erhvervsfaglig student

 

Varighed: 6 år

Sted: På denne fagretning skal du modtage undervisning på følgende afdelinger:
- Teglværket 2, 9400 Nørresundby(mekanikerværksteder) 
- Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg (teorilokaler til gymnasiefagene)
Du vil naturligvis modtage tydelig information om, hvor du skal møde henne de forskellige dage.

EUX-lastvognsmekaniker er en erhvervsfaglig studentereksamen, og den giver dig det bedste fra to verdener. Du bliver faglært lastvognsmekaniker og kan tage et job f.eks. på et værksted. Samtidig kan du også søge ind på en videregående uddannelse lige som alle andre studenter. Du kan også gøre begge dele: Tage et arbejde og samle mere erfaring, inden du så vælger at videreuddanne dig.

Håndværket som lastvognsmekaniker lærer du på skolen med teori-undervisning og med praktiske øvelser i værksteder. Du får også praktisk erfaring fra en virksomhed, hvor du lærer, mens du arbejder sammen med erfarne mekanikere.

Du går også på skole og lærer de fag på A-, B- og C-niveau, der udgør en studentereksamen. Det er faktisk det helt unikke ved EUX, at du får en blanding mellem det boglige og det praktiske. Du får ikke mest teori, som hvis du tager en traditionel studentereksamen, og du får heller ikke mest praktik, som hvis du tager en almindelig lastvognsmekaniker-uddannelse. Du får begge dele. Og dermed får du også nogle fordele i dit fremtidige arbejds- og/eller studieliv.

Der er masser af lektier i gymnasiefagene - du skal f.eks. nå A-niveau selv om du samtidig skal lære mekanikerfaget. Og på EUX får du lidt mindre praktik end en almindelig lastvognsmekaniker-elev, så du skal hænge i og være lærenem. Til gengæld kan du bruge de høje niveauer i matematik, fysik og andre fag i dit arbejde som lastvognsmekaniker. Lige som de erfaringer, du får som lastvognsmekaniker, kan bruges, hvis du læser videre inden for området – f.eks. ingeniør eller andre fag med motorer.

EUX helgarderer dig - du får flere muligheder.

Lastvognsmekanikeruddannelsens forløb med EUX

Den erhvervsfaglige studentereksamen som lastvognsmekaniker varer maksimalt 5 år og begynder i august. Du starter med i alt ét års grundforløb, delt i GF1 og GF2, der afsluttes med en grundforløbsprøve. Efter grundforløbet fortsætter du på hovedforløbet, hvor du dels har perioder på skolen med gymnasie- og lastvognsmekaniker-fag, og dels perioder med arbejde i en virksomhed, hvor du er i praktik

Du har – både efter GF1 og GF2 – mulighed for at skifte til en anden EUX- eller erhvervsuddannelse. Rigtig mange af de fag, du består på grundforløbet, findes også på de andre uddannelser, så dit arbejde på grundforløbet er ikke spildt.

Det lærer du som lastvognsmekaniker med EUX

Når du begynder på dit hovedforløb, skal du have en praktikaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde i dine praktikperioder. TECHCOLLEGE har nogle praktikpladskonsulenter, der kan hjælpe dig. Hvis du alligevel ikke får en praktikaftale, kan du arbejde i TECHCOLLEGE Praktikcenter. Du er dermed sikker på, at din uddannelse kan færdiggøres. (Læs evt. mere om uddannelsesgaranti på ug.dk).

I skoleperioderne lærer du de almindelige processer inden for mekanikerfaget: Du fejlfinderreparerer og justerer motorerbremserkoblingerstyretøj og elektriske systemer – de meste af dette lærer du i skolens værksteder, hvor du har fingrene i motorer og lastbiler. 

Nogle dage har du helt almindelig klasseundervisning. Her lærer du f.eks. matematik, engelsk og samfundsfag. Du får årskarakterer, eller du skal til eksamener i følgende gymnasiefag på dit hovedforløb:

Gymnasiefag (X-fag):

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Fysik B
 • Teknologi B
 • Teknikfag B – Udvikling og produktion
 • Engelsk B
 • Kemi C
 • Samfundsfag C

Foruden gymnasiefagene arbejder du med en masse praktiske emner på din EUX-uddannelse. F.eks.:

Erhvervsfag (E-fag):

 • Benzin- og dieselmotorer
 • Bremser
 • Elektriske systemer på lastvogne
 • Komfort og sikkerhed
 • Kvalitet og service på værkstederne
 • Personlig sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Styretøj og undervogn
 • Transmission

I vores lokale undervisningsplan kan du læse mere om uddannelsens indhold. 

 

Eksamen og prøver

Undervejs i uddannelsen skal du til forskellige prøver. Nogle er er boglige med gymnasiefag, mens andre er praktiske inden for lastvognsmekanikerfaget. Der er både mundtlige eksamener og skriftlige afleveringer. 

Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem praktik i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve. Du får både et eksamensbevis og et svendebrev og er erhvervsfaglig student. Og så kan du selv bestemme, om du vil læse videre og videreuddanne dig – lige som alle andre studenter – eller om du vil tage et arbejde lige som alle andre lastvognsmekanikere.

Studiemiljø på lastvognsmekaniker-EUX

På EUX-lastvognsmekaniker får du lærere fra Aalborg Tekniske Gymnasium og fra TECHCOLLEGEs lastvognsmekanikeruddannelse.

Undervisningen i de gymnasiale fag får du på Øster Uttrup Vej, og undervisning i værkstederne foregår på TECHCOLLEGEs Auto-afdeling på Teglværket, Nørresundby. Du kan altså både blive en del af gymnasielivet  på Øster Uttrup Vej sammen med andre EUX'ere og være med i fagsnak og fællesskab med mekaniker-elever i auto-værkstederne. Som EUX’er kan du både blive inviteret med til gymnasiefesterne på Aalborg Tekniske Gymnasium – og til elevfesterne på TECHCOLLEGE.

Økonomi

Du kan få SU på dit grundforløb, hvis du er over 18 år. Når du kommer på hovedforløbet, får du elevløn – både når du er på skolen og i din praktikvirksomhed – uanset om du er fyldt 18 eller ej – med mindre, du får din praktik i TECHCOLLEGE Praktikcenter, for så får du praktikydelse. Praktikydelsen er forskellig alt efter, om du er under eller over 18 år.

Adgangskrav og tilmelding

Lastvognsmekanikeruddannelsen med EUX tilhører hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Vil du starte direkte efter folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge Konstruktion, produktion og biler.

Videreuddannelse for lastvognsmekanikere med EUX

Som EUX-lastvognsmekaniker kan du søge ind på en videregående uddannelse – f.eks. autoteknolog eller ingeniør. Se dine mange muligheder på Adgangskortet og generelt på ug.dk.

Her på TECHCOLLEGE er der også efteruddannelsestilbud for uddannede mekanikere

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen som lastvognsmekaniker med EUX? Så skal du bare tage fat i os.
Hanne Ravn Andersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Anne Kirstine Bjerregaard Jacobsen
Uddannelsessekretær
Charlotte Høyrup Svirkær
Uddannnelsessekretær

Start nu

Kom og vær en del af næste hold

Lærere på lastvognsmekaniker-EUX

Ole Raal
Faglærer
Cecilie Skrædderdal Andersen
Timelærer
Christian Suhr Bech
Gymnasielærer
Dorothy Hild Robinson Bendsen
Gymnasielærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Julie Fredborg Jungersen
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mette Kart Hoppe Aaen
Gymnasielærer
Rasmus Munch Jespersen
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer
Thomas Dam Petersen
Gymnasielærer

Fra Ford til flaskepant - bæredygtighedsuge på GF1

Hvem kan splitte en gammel Ford ad og bygge pantsystemer ud af den? Hvem kan lave forhindringsbaner med fokus på de 17 verdensmål ud af genbrugsmaterialer? Hvem kan gøre affaldsudsmidning til en sportsgren? Det kan Grundforløb 1 (GF1) på TECHCOLLEGE da!

Ledelsen

Mikkel Drejer Raunslund
Uddannelseschef for EUX
Kaspar Dalsgaard Kristensen
Uddannelsesleder
Jakob Tønsberg Pilgaard
Konstitueret praktikcenterchef
Uddannelsesleder
Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Hanne i en halv time.

Book et online møde her