Lastvognsmekaniker og erhvervsfaglig student

 

Varighed: 6 år

Sted: På denne fagretning skal du modtage undervisning på følgende afdelinger:
- Teglværket 2, 9400 Nørresundby (mekanikerværksteder) 
- Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg (teorilokaler til gymnasiefagene)
Du vil naturligvis modtage tydelig information om, hvor du skal møde henne de forskellige dage.

EUX-lastvognsmekaniker er en erhvervsfaglig studentereksamen, og den giver dig det bedste fra to verdener. Du bliver faglært lastvognsmekaniker og kan tage et job f.eks. på et værksted. Samtidig kan du også søge ind på en videregående uddannelse lige som alle andre studenter. Du kan også gøre begge dele: Tage et arbejde og samle mere erfaring, inden du så vælger at videreuddanne dig.

Håndværket som lastvognsmekaniker lærer du på skolen med teori-undervisning og med praktiske øvelser i værksteder. Du får også praktisk erfaring fra en virksomhed, hvor du lærer, mens du arbejder sammen med erfarne mekanikere.

Du går også på skole og lærer de fag på A-, B- og C-niveau, der udgør en studentereksamen. Det er faktisk det helt unikke ved EUX, at du får en blanding mellem det boglige og det praktiske. Du får ikke mest teori, som hvis du tager en traditionel studentereksamen, og du får heller ikke mest praktik, som hvis du tager en almindelig lastvognsmekaniker-uddannelse. Du får begge dele. Og dermed får du også nogle fordele i dit fremtidige arbejds- og/eller studieliv.

Der er masser af lektier i gymnasiefagene - du skal f.eks. nå A-niveau selv om du samtidig skal lære mekanikerfaget. Og på EUX får du lidt mindre praktik end en almindelig lastvognsmekaniker-elev, så du skal hænge i og være lærenem. Til gengæld kan du bruge de høje niveauer i matematik, fysik og andre fag i dit arbejde som lastvognsmekaniker. Lige som de erfaringer, du får som lastvognsmekaniker, kan bruges, hvis du læser videre inden for området – f.eks. ingeniør eller andre fag med motorer.

EUX helgarderer dig - du får flere muligheder.

Lastvognsmekanikeruddannelsens forløb med EUX

Den erhvervsfaglige studentereksamen som lastvognsmekaniker varer maksimalt 5 år og begynder i august. Du starter med i alt ét års grundforløb, delt i GF1 og GF2, der afsluttes med en grundforløbsprøve. Efter grundforløbet fortsætter du på hovedforløbet, hvor du dels har perioder på skolen med gymnasie- og lastvognsmekaniker-fag, og dels perioder med arbejde i en virksomhed, hvor du er i oplæring

Du har – både efter GF1 og GF2 – mulighed for at skifte til en anden EUX- eller erhvervsuddannelse. Rigtig mange af de fag, du består på grundforløbet, findes også på de andre uddannelser, så dit arbejde på grundforløbet er ikke spildt.

Det lærer du som lastvognsmekaniker med EUX

Når du begynder på dit hovedforløb, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde i dine oplæringsperioder. TECHCOLLEGE har nogle virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe dig. Hvis du alligevel ikke får en oplæringsaftale, kan du arbejde i TECHCOLLEGEs oplæringscenter. Du er dermed sikker på, at din uddannelse kan færdiggøres. (Læs evt. mere om uddannelsesgaranti på ug.dk).

I skoleperioderne lærer du de almindelige processer inden for mekanikerfaget: Du fejlfinder, reparerer og justerer motorer, bremser, koblinger, styretøj og elektriske systemer – de meste af dette lærer du i skolens værksteder, hvor du har fingrene i motorer og lastbiler. 

Nogle dage har du helt almindelig klasseundervisning. Her lærer du f.eks. matematik, engelsk og samfundsfag. Du får årskarakterer, eller du skal til eksamener i følgende gymnasiefag på dit hovedforløb:

Gymnasiefag (X-fag):

GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

GF2

 • Matematik C
 • Fysik C
 • Teknologi C

Hovedforløb

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Teknikfag B, Udvikling og produktion
 • Teknologi B
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Erhvervsområde

Foruden gymnasiefagene arbejder du med en masse praktiske emner på din EUX-uddannelse. F.eks.:

Erhvervsfag (E-fag):

 • Benzin- og dieselmotorer
 • Bremser
 • Elektriske systemer på lastvogne
 • Komfort og sikkerhed
 • Kvalitet og service på værkstederne
 • Personlig sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Styretøj og undervogn
 • Transmission

I vores lokale undervisningsplan kan du læse mere om uddannelsens indhold. 

 

Eksamen og prøver

Undervejs i uddannelsen skal du til forskellige prøver. Nogle er er boglige med gymnasiefag, mens andre er praktiske inden for lastvognsmekanikerfaget. Der er både mundtlige eksamener og skriftlige afleveringer. 

Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem oplæring i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve. Du får både et eksamensbevis og et svendebrev og er erhvervsfaglig student. Og så kan du selv bestemme, om du vil læse videre og videreuddanne dig – lige som alle andre studenter – eller om du vil tage et arbejde lige som alle andre lastvognsmekanikere.

Studiemiljø på lastvognsmekaniker-EUX

På EUX-lastvognsmekaniker får du både gymnasielærere og faglærere fra TECHCOLLEGEs lastvognsmekanikeruddannelse.

Undervisningen i de gymnasiale fag får du på Øster Uttrup Vej, og undervisning i værkstederne foregår på TECHCOLLEGEs afdeling på Teglværket, Nørresundby. Du kan altså både blive en del af gymnasielivet  på Øster Uttrup Vej sammen med andre EUX'ere og være med i fagsnak og fællesskab med mekanikerelever i værkstederne. Som EUX’er kan du både blive inviteret med til gymnasiefesterne på Aalborg Tekniske Gymnasium – og til elevfesterne på TECHCOLLEGE.

Økonomi

Du kan få SU på dit grundforløb, hvis du er over 18 år. Når du kommer på hovedforløbet, får du lærlingeløn – både når du er på skolen og i din oplæringsvirksomhed – uanset om du er fyldt 18 eller ej – med mindre, du får din praktik i TECHCOLLEGE Praktikcenter, for så får du skoleoplæringsydelse. Praktikydelsen er forskellig alt efter, om du er under eller over 18 år.

Adgangskrav og tilmelding

Lastvognsmekanikeruddannelsen med EUX tilhører hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Vil du starte direkte efter folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge Konstruktion, produktion og biler.

Videreuddannelse for lastvognsmekanikere med EUX

Som EUX-lastvognsmekaniker kan du søge ind på en videregående uddannelse – f.eks. autoteknolog eller ingeniør. 

Her på TECHCOLLEGE er der også efteruddannelsestilbud for uddannede mekanikere

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen som lastvognsmekaniker med EUX? Så skal du bare tage fat i os.
Anne Kirstine Bjerregaard Jacobsen
Uddannelsessekretær
Stine Bundgaard Frandsen
Uddannelsessekretær

Start nu

Kom og vær en del af næste hold

Lærere på lastvognsmekaniker-EUX

Ole Raal
Faglærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mikkel Poulsen Rydborg
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Ledelsen

Thomas Egebro Adler Wiuff
Uddannelseschef
Jakob Tønsberg Pilgaard
Uddannelseschef