Til landmænd

 

 

Herunder er samlet lidt information om landbrugsuddannelsen, og det at have en elev.

 

Yderligere spørgsmål vedr. elevforhold som løn, ferie, lønmæssig indplacering, forsikring m.v., skal stilles til den faglige organisation. 3F kan kontaktes på 70 300 300.

 

Spørgsmål vedr. indgåelse af uddannelsesaftale, skoleperioder m.v. kontakt venligst:

Helle Venneberg Sørensen
Praktikpladskonsulent
Landbrugsuddannelsen
Dyrepasser
Anlægsgartner
Greenkeeper/groundsman

 

eller Praktikcenterets Support-team på 7250 5775.

Administrationen på Agri, Mona Jeppesen kan træffes på 2526 6278.

 

Landbrugsuddannelse på Agri: https://www.techcollege.dk/alle-uddannelser/landbrugs-uddannelsen/

International landbrugsuddannelse: https://www.techcollege.dk/uddannelser/agri/agricultural-assistant/

   

Uddannelsesaftaler

Her kan du læse om de forskellige muligheder der er for indgåelse af en uddannelsesaftale: https://www.techcollege.dk/virksomheder/uddannelsesaftale/

Blanketter og vejledning kan findes her:

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler

   

Skoleperioder

Hovedforløbene på Agris landbrugsuddannelse ligger altid fast i efterår/vinter perioden,
okt./nov. indtil marts. Skolekalendere findes her:

https://www.techcollege.dk/uddannelser/agri/landbrug/startdatoer/

   

Elevforhold – Elevløn, lønmæssig indplacering, ferie m.m.

http://www.jordbrugetsuddannelser.dk/#/elevl%C3%B8n-og-overenskomster-445758108909671

Har du spørgsmål til beregning kan 3F kontaktes på 70 300 300.

 

Lønmæssig indplacering

Den lønmæssige indplacering beregnes altid fra den samlede uddannelses afslutning, dvs. den forventede udlærtsdato for hele uddannelsens længde. Se mere her:

http://www.jordbrugetsuddannelser.dk/#/l%C3%B8nm%C3%A6ssig-indplacering-448753033232666

Har du spørgsmål til beregning kan 3F kontaktes på 70 300 300.

   

Jordbrugsoverenskomsten ml. 3F og GLS-A

https://www.3f.dk/fagforening/fag/landmandselev/3f-og-gls-a--jordbrug

   

Lønrefusion og befordringstilskud - AUB

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AUB/AERs_loenrefusion

   

Forsikring til elever:

http://www.jordbrugetsuddannelser.dk/#/forsikring-til-elever-448876219449716

   

Praktikpladsgodkendelse og fornyelse

Her kan du søge om at blive godkendt til at have en elev. Godkendelser skal fornyes hvert 5. år: http://www.jordbrugetsuddannelser.dk/

Har du spørgsmål til godkendelse, kan jordbrugets uddannelser kontaktes på 87405410

   

Praktikpladserklæring (dansk og engelsk udgave)

Inden eleven skal på hovedforløb, skal der udfyldes en praktikerklæring, som medbringes til skolen. Praktikerklæringen kan hentes her:

http://www.jordbrugetsuddannelser.dk/#/praktikerkl%C3%A6ringer-landbrug-542294328082734

   

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200869

   

Find en elev

Virksomheder og elever kan gratis bruge praktikpladsen.dk til hhv. stillingsopslag og ansøgning:

https://www.praktikpladsen.dk/

   

Agri har også en facebookside, hvor der er mulighed for at få et opslag om ledig elevplads på. Send venligst indhold til opslag til Helle på: hevs@techcollege.dk