Tandklinikassistent

 

Uddannelsesstart og tilmeldingsfrist

Startdato 14.08.23 (ansøgningsfrist: 30.07.23)
Startdato 19.01.24 (ansøgningsfrist: 07.01.24)

Som tandklinikassistent er din primære opgave at assistere tandlægen og sørge for, at dine patienter føler sig velinformerede og trygge. Du skal kunne lide at arbejde tæt på andre mennesker og have lyst til at give dine patienter en god oplevelse – lige fra modtagelsen i venteværelset.

Start på tandklinikassistent-uddannelsen

Uddannelsens varighed:
Maks. 3½ år.

Sted: 
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg.

Det lærer du som tandklinikassistent-elev

På tandklinikassistentuddannelsen får du en grundlæggende viden om mundens opbygning og funktion. Det er vigtigt for at kunne forstå tandlægens arbejde og yde den bedste assistance, fx ved kirurgiske indgreb.

Som tandklinikassistent får du hverdagen på en tandklinik til at hænge sammen. Du hjælper tandlægen, men kan også selv udføre behandlinger og rådgive patienter om fx tandbørstning og sund kost. Røntgenbilleder hører også til en af tandklinikassistentens arbejdsopgaver. Du får en grundlæggende oplæring i at føre og holde styr på journaler og regninger, varebestilling samt de arbejdsopgaver, der hører til indkald af patienterne. Derfor indgår der i høj grad boglige fag på uddannelsen.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og oplæring i en tandklinik. Tandklinikassistenten skal have overblik, psykologisk sans, praktisk håndelag og besidde evne til samarbejde og kommunikation. 

Tandklinikassistenter får arbejde på private tandklinikker eller i den kommunale tandpleje.

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på tandklinikassistentuddannelsen:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Grundlæggende klinikadministration
 • Hygiejne
 • Førstehjælp
 • Odontologisk patologi og klinik
 • Protetik
 • Profylakse
 • Radiologi
 • Psykologi
 • Naturfag

Tandklinikassistentelever skal i forbindelse med deres hovedforløb vælge minimum 2 ugers valgfri specialefag

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan og se også billeder af vores svendehold.

Hvis det er mere end et halvt år siden, du gik ud af folkeskolen, kan du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på tandklinikassistentuddannelsen to gange om året.

Skoleoplæring

Finder du ikke en praktikplads, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik i Praktikcentret på Institut for Odontologi og Oral Sundhed i Aarhus.

Videreuddannelse efter tandklinikassistentuddannelsen

Som tandklinikassistent kan du videreuddanne dig på flere måder. Du kan læse mere på ug.dk.

Adgangskrav og tilmelding

Vil du have mere information om adgangskrav og tilmelding, kan du læse her.

Tidsfrister for tandklinikassistent med start den 14. august 2023

26. juni 2023
Informationsmøde og samtaler for ansøgere der har søgt inden 22. juni (afsæt allerede nu datoen. Der er mødepligt, hvis du vil videre i forløbet)
Ansøgere der søger efter 22. juni, vil løbende blive indkaldt til en obligatoriske optagelsessamtale.

29. juni 2023
Du får besked på om du er optaget på uddannelsen.

7. august 2023 kl. 12.00
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt udfyldt ansøgningsskabelon, CV og eksamensbeviser.

Kontakt

Du er velkommen til at stille spørgsmål om uddannelsen til tandklinikassistent.
Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Dorthe Haaning
Virksomhedskonsulent
Gitte Christensen
Uddannelsessekretær
Mira Bech
Uddannelsessekretær
Susanne Kjærsgaard Petersen
Uddannelsessekretær

Lærere på tandklinikassistent

Jette Birkeholm
Faglærer
Kristine Derry
Faglærer
Marianne Krag
Faglærer
Mette Rye Müller
Faglærer
Sabina Schütz Skovgaard
Faglærer

Verdens Vildeste Brobyggere er næsten klar

Fredag 2. juni står den på Verdens Vildeste Brobyggere ved C.W. Obels Kanal i Aalborg, og her kan du opleve tre hold med elever og lærlinge fra vidt forskellige uddannelser give sig i kast med at bygge henholdsvis en flyde-, bue- og skråstagsbro.

Ledelsen

Pia Susanne Jørgensen
Uddannelseschef
Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Ditte i en halv time.

Book et online møde her