Positivliste

 

På denne positivliste kan du se hvilke kurser der kan afholdes under 6 ugers jobrettet uddannelse.

Vil du tilmeldes, så kontakt skolen for at få udleveret blanket AR237. Den skal du og din a-kasse udfylde.

Kontakt

Berit Godsk Norre
Uddannelsessekretær
Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær

Disse kurser fra positivlisten kan du tage på TECHCOLLEGE

Kursusnavn
Dato
*Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
GENNEMFØRELSESGARANTI
45141 - 1 dag - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
*Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
GENNEMFØRELSESGARANTI
44530 - 1 dag - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26)