Globalisering

 

TECHCOLLEGE uddanner faglærte til både det lokale og det globale arbejdsmarked. Det gør vi, dels fordi vi anser globaliseringen for at være et spændende og udfordrende grundvilkår i det moderne samfund, og dels fordi vi har en forpligtelse til det, da det globale perspektiv er skrevet ind i EUD-lovens formålsparagraf.

På det helt konkrete plan udmøntes dette blandt andet ved, at der på alle afdelinger og på Aalborg Tekniske Gymnasium er igangsat internationale mobilitetsprojekter for lærere og elever, ligesom studieture og internationale skills-konkurrencer er indført som faste aktiviteter mange steder på skolen. Aktiviteterne er typisk finansieret af midler fra EU's uddannelsesprogrammer (fx Erasmus+) og midler til Praktik i Udlandet (PIU) fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Se også skolens globaliseringsstrategi.

 

Kvalitetscertifikat for gennemførsel af praktikophold i Europa

undefinedTECHCOLLEGE er tildelt det såkaldte ”Erasmus+ VET Mobility Charter”, som er en certificering af kvaliteten i vores arbejde med elever og ansattes mobilitetsophold rundt om i EU.

Vi søger jævnligt om Erasmus+ midler til nye, konkrete mobilitetsaktiviteter - fx arbejder vi på at videreudvikle og tilpasse tilbuddet om et ulønnet praktikophold på fire uger i en virksomhed inden for EU's grænser som en del af de nye grundforløb. Dermed vil EU-mobilitetsophold på grundforløbet stadig være en vigtig løftestang for Praktik i Udlandet (PIU) på hovedforløbet. Dette er en afgørende aktivitet for skolen i bestræbelserne på at tilføre erhvervslivet faglært arbejdskraft med stærke internationale kompetencer.

I 2014 udsendte skolen i alt 93 elever (EUD og HTX) på mobilitetsophold af 1-12 ugers varighed i EU- og EØS-landene og 53 lærlinge på PIU-ophold af 2-12 måneders varighed rundt om i hele verden. 

 

Internationale koordinatorer

Til at udvikle og gennemføre vores globaliseringsaktiviteter har TECHCOLLEGE desuden afsat personalemæssige ressourcer i form af en central og tre decentrale internationale koordinatorer. Dette internationale team servicerer skolen og erhvervslivet, så elever og ansatte har mulighed for at komme på praktik- og studieophold ude i verden og hente internationale kompetencer og inspiration, og så vi omvendt kan invitere elever og undervisere fra hele den store verden ind i den daglige undervisning på TECHCOLLEGE.

Kontakt

Dorthe Thybo Kudsk
International koordinator
Kaj Thybo
International koordinator

Aalborg Tekniske Gymnasium

Gitte Rye Larsen
Vicerektor

Se her på kortet, hvor elever fra TECHCOLLEGE har været i praktik:

 

Velkommen til verdenskortet

Klik på markørerne for at se, hvor andre elever har været i praktik.