Automatiktekniker-EUX

 

Varighed: 5 år.

Sted: Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Automatikteknikeruddannelsen er en erhvervsuddannelse, som går ud på at lære et håndværk. Det kræver øvelse, og det kræver, at du tør tænke selv og tage ansvar. Fra dag ét har du materialer og værktøj mellem hænderne, og du begynder at lære, hvordan man kobler håndværk med teori for at skabe de helt rigtige resultater. Under din uddannelse vil du stå over for rigtige kunder, der forventer god service og gode løsninger fra dig – og dine kolleger.

Hvis du kombinerer automatikteknikerfaget med EUX får du også en del boglige fag. Det giver dig mulighed for at læse videre bagefter, men det gør dig faktisk også til en bedre automatiktekniker. Du har lidt mindre oplæring under din uddannelse, men til gengæld bliver du bedre til matematik, dansk og en masse andre fag. 

Det er vigtigt, at du har hænderne skruet rigtigt på, hvis du vil tage en EUX. Du har kortere praktik end andre automatikteknikere, men du skal nå at lære det samme. Så du skal være hurtig. Det er også vigtigt at hovedet er skruet rigtigt på, for der er masser af lektier i gymnasiefagene. Og de er på lige så højt niveau, som på HF. Også selvom du er i gang med at lære automatikteknikerfaget imens.

Når du er udlært, står du med nogle kompetencer, som der er mangel på. Derfor har du rigtig gode muligheder for at få job og tjene penge. Du kan gå direkte ud og få et job som automatiktekniker, eller du kan læse videre med det samme. Du kan også bare prøve det ene, og så bestemme dig om senere. Du har nemlig helgarderet dig med en EUX.

Automatiktekniker-uddannelsens forløb med EUX

Uddannelsen til automatiktekniker med EUX varer maks. 5 år og begynder altid i august. Du starter på grundforløbet. Derefter fortsætter du på hovedforløbet, som er fordelt på skoleperioder og oplæringsperioder i en virksomhed. Typisk er du ude i din oplæringsvirksomhed om efteråret og tilbage på skolebænken om foråret. På skoleopholdene kan du regne med at ca. halvdelen af tiden bruges på boglige fag og halvdelen på praktiske fag.

Undervejs i uddannelsen skal du til forskellige prøver. Nogle er praktiske og andre er boglige. Der er skriftlige afleveringer og mundtlige eksaminer. Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem oplæring i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært automatiktekniker. Du får også et EUX-eksamensbevis og kan læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. 

Det lærer du som automatiktekniker med EUX

Under automatikteknikeruddannelsens skoleperioder arbejder du nogle dage med automatiserede maskiner og anlæg, hvor der anvendes elektriske, elektroniske, hydrauliske, pneumatiske og mekaniske enkeltkomponenter.

Du har også dage med helt almindelig klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i fremmedsprog, samfundsfag og matematik. It er en vigtig del af undervisningen, og du arbejder med PLC'er (programmerbar logisk kontrolenhed), robotudstyr og kommunikationssystemer.


Skoleophold på hovedforløbet
På hovedforløbet begynder din faglige undervisning på skolen og i oplæringsvirksomheden for alvor. På skoleopholdet gives der årskarakterer eller der afsluttes med eksamener i følgende gymnasiale fag (X-fag):

GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

GF2

 • Matematik C
 • Fysik C
 • Teknologi C

Hovedforløb

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Teknikfag A, Udvikling og produktion
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Erhvervsområde

Desuden er der prøver i følgende:

 • En større skriftlig opgave
 • Et eksamensprojekt, der består af både erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag

Al undervisning i de gymnasiale fag foregår på Øster Uttrup Vej. Den praktiske undervisning foregår i de værksteder, som hører til din automatikteknikeruddannelse - de ligger på også på Øster Uttrup Vej. Du får altså både fællesskabet og fagsnakken med håndværkere og andre lærlinge i værkstederne, og du bliver en del af gymnasielivet, når du har teoretisk undervisning sammen med de andre EUX'er. I de boglige fag samler vi nemlig elever fra forskellige fag og underviser jer sammen.

Her kan du se eksempler på nogle af de praktiske emner, som man arbejder med på uddannelsen:

Erhvervsfag (E-fag):

 • Dokumentation og kravspecifikation 1
 • Styringsteknik
 • Motorer
 • PLC 
 • Hydraulik og pneumatik
 • Fejlfinding 

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner.

Forventninger til dig

EUX er ikke for alle. Du skal både have hænderne skruet rigtigt på og være dygtig til de boglige fag. Samtidig er det vigtigt, at du har sans for detaljer og finish for at være god til uddannelsens håndværksdel.

På EUX bliver du en del af et særligt studiemiljø med andre EUX-elever, der også får undervisning i både et håndværk og gymnasiale fag. Du vil komme til at arbejde både selvstændigt og i grupper. Det kræver fleksibilitet, tilpasningsevne og samarbejdsvilje. Og du skal generelt være indstillet på at yde en seriøs og ekstraordinær indsats gennem hele uddannelsen. Forvent fx at bruge ca. 1-2 timer dagligt på lektier.

EUX i forhold til andre uddannelser

Sådan adskiller EUX sig fra andre gymnasieuddannelser (fx STX, HTX):

 • Praksis og teori smelter mere sammen, og praksis fylder mere end på andre gymnasieuddannelser.
 • Du får studiekompetencer OG en faglig uddannelse på én gang. Det betyder, at du kan gå direkte ud og få dig et arbejde. Eller du kan læse videre, hvis du har lyst.
 • Uddannelsen veksler mellem skole- og oplæringsperioder i en virksomhed. Oplæringen er altså en del af uddannelsen og giver dig vigtig erfaring fra din erhvervsfaglige uddannelsesretning + lærlingeløn i stedet for SU.
 • Din mester (fra oplæringsvirksomheden) følger også med i, hvordan du klarer dig i skolen. Det er ikke længere kun en sag mellem dig og dine forældre.
 • Du skal bestå grundforløbet og have en læreplads, før du kan få lov at starte på hovedforløbet.

Sådan adskiller EUX sig fra en almindelig erhvervsuddannelse (EUD):

 • Praksis og teori smelter mere sammen, og der er meget mere teori end på andre erhvervsuddannelser.
 • Du får studiekompetencer OG en faglig uddannelse på én gang. Det betyder, at du har muligheder for at læse videre på et universitet eller en professionshøjskole, hvis du har lyst. Du kan selvfølgelig også gå direkte ud og få dig et arbejde som andre med en erhvervsfaglig uddannelse.

Skoleoplæring

Finder du ikke en læreplads som EUX automatiktekniker, kan du komme i skoleoplæring på TECHOLLEGEs skoleoplæring.

Adgangskrav og tilmelding

Automatiktekniker-uddannelsen med EUX hører under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Kommer du direkte fra folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge Konstruktion, produktion og biler.

Videreuddannelse for automatikteknikere med EUX

Som automatiktekniker med EUX kan du videreuddanne dig til fx installatør eller ingeniør. 

TECHCOLLEGE tilbyder efteruddannelseskurser for uddannede automatikteknikere.

Se kurserne her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen som automatiktekniker med EUX, så hiv fat i vejlederen.
Mette Hangstrup Jacobsen
Uddannelsessekretær
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

Start nu

Bliv en del af det næste hold

Lærere på automatiktekniker-EUX

Mikkel Mellergaard
Faglærer
Thomas Vest Sørensen
Faglærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mikkel Poulsen Rydborg
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Ledelsen

Thomas Egebro Adler Wiuff
Uddannelseschef
Morten Staunsbjerg Svensgaard
Uddannelseschef