Elektriker-EUX

 

Varighed: 5 år

Sted: Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Som EUX-elektriker har du samlet det bedste fra to verdener. Du er både faglært elektriker, som er parat til at tage et elektriker-job. Og du er erhvervsfaglig student, som kan søge ind på en videregående uddannelse lige som alle andre studenter. Du kan også begynde på det ene og siden vælge det andet. For eksempel få nogle års erfaring som elektriker, inden du videreuddanner dig.

I løbet af din EUX-uddannelse lærer du håndværket elektriker – dels på skolen gennem teori og praktiske fag, og dels i oplæring i en virksomhed. Sideløbende lærer du de fag på A-, B- og C-niveau, der indgår i din studentereksamen.

Det unikke ved EUX er netop denne balance mellem det teoretiske og det praktiske. Du bliver ikke hovedsageligt teoretiker som med en traditionel studentereksamen, og du bliver heller ikke hovedsageligt praktiker som med en traditionel elektriker-uddannelse. Du bliver begge dele, og det giver dig nogle umiddelbare fordele i dit videre arbejds- og/eller studieliv.

Du får lidt mindre praktik end i den traditionelle elektriker-uddannelse, så du skal være lærenem. Og du skal være forberedt på mange lektier i gymnasiefagene - for du skal nå både A- og B-niveau - og du har elektrikerfag ved siden af. Til gengæld bliver du bedre til matematik, fysik og andre fag, der kan gavne dig i dit arbejde som elektriker. Lige som dine praktiske erfaringer som elektriker vil gavne dig, hvis du vælger at læse videre inden for området – f.eks. ingeniør eller andre fag med elektronik.

Du har faktisk helgarderet dig med EUX - du har flere muligheder.

Malthe Parmo

Lige siden jeg var barn, har jeg haft en drøm om at komme ud til søs og se verden. Jeg tror, det er det perfekte afsæt at blive elektriker og arbejde med det i nogle år, inden jeg så skal læse videre til maskinmester.

Maskinmesteruddannelsen er ret hård med både en masse elfagligt, men også rigtigt meget skriftligt arbejde. Derfor gav det rigtig god mening for mig at tage en EUX.

På hovedforløbet har vi har først nogle uger med gymnasiefag, inden vi har det elfaglige i nogle uger. På grundforløbet havde vi begge dele hver uge, og det kunne godt være lidt uoverskueligt. Til gengæld betød det, at vi fik et virkelig stærkt sammenhold i klassen ret hurtigt, fordi vi skulle arbejde sammen både i et klasselokale og i et værksted. Så lærer man bare hinanden at kende på en anden og bedre måde.

Elektrikeruddannelsens forløb med EUX

Den erhvervsfaglige studentereksamen som elektriker varer maksimalt 5 år og begynder i august. Du starter med et års grundforløb, der afsluttes med en grundforløbsprøve.

Derefter fortsætter du på hovedforløbet, hvor du kan specialisere dig inden for installationsteknik eller styring og regulering. På hovedforløbet har du perioder i skole og perioder, hvor du er i lære i en virksomhed. Typisk arbejder du i din praktikvirksomhed et halvt år og er så tilbage på skolebænken et halvt år. Skoleopholdene blandes ca. 50/50 med gymnasiefag og praktiske elektriker-fag.

Det lærer du som elektriker med EUX

Hovedforløbet er halvt praktik i en virksomhed og halvt skoleperioder. Det betyder, du skal have en oplæringsvirksomhed – eller at du arbejder i TECHCOLLEGEs skoleoplæring.

I skoleperioderne arbejder du nogle dage med strøm til fx lys, computernetværk, telefon- og alarmanlæg eller til industrirobotter og computerstyrede anlæg. It er en vigtig del af undervisningen, og du lærer at installere, reparere og vedligeholde forskellige slags elektriske og computerstyrede anlæg og maskiner.

Du har også dage med helt almindelig klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i fremmedsprog, samfundsfag og matematik. På skoleopholdet gives der årskarakterer, eller der afsluttes med eksamener i følgende gymnasiale fag (X-fag):

GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

GF2

 • Matematik C
 • Fysik C
 • Informationsteknologi C

Hovedforløb

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Teknikfag A, Byggeri og energi
 • Kemi C
 • Fysik B
 • Engelsk B
 • Erhvervsinformatik C
 • Erhvervsområde

Desuden er der prøver i:

 • En større skriftlig opgave
 • Et eksamensprojekt, der består af både erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag


Her kan du se eksempler på nogle erhvervsfag (E-fag), som du kommer til at arbejder med på uddannelsen:

 • Elektroteknik
 • Installations- og monteringsteknik
 • Dimensionering
 • Kvalitetssikring
 • Sikkerhed på arbejdspladsen
 • Love og regler (rutine 1)
 • Elsikkerhed
 • Måleteknik og fejlfinding
 • Netværksteknik
 • EMC

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner.

 

Eksamen og prøver

Undervejs i uddannelsen skal du til forskellige prøver. Nogle er praktiske inden for elektrikerfaget og andre er boglige med gymnasiefag. Der er skriftlige afleveringer og mundtlige eksamener. Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem oplæring i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært elektriker. Du får også en erhvervsfaglig studentereksamen og kan læse videre og videreuddanne dig lige som alle andre studenter med gymnasial eksamen.

Studiemiljø på EUX-elektriker

Undervisningen i både de gymnasiale fag og elektrikeruddannelsen foregår på Øster Uttrup Vej i henholdsvis klasselokaler og elektriker-værksteder. Lærerne kommer fra Aalborg Tekniske Gymnasium og fra TECHCOLLEGEs elektrikeruddannelse.

Du kan både være med i fællesskabet og fagsnakken med elektriker-elever og andre lærlinge i værkstederne, og du bliver en del af gymnasielivet, når du har gymnasiefag sammen med andre EUX'ere – her samler vi ofte elever fra forskellige EUX-uddannelser og underviser jer sammen.

EUX’erne er ofte inviteret med, både når HTX’erne holder fest på Aalborg Tekniske Gymnasium – og når TECHCOLLEGE holder elevfest.

Økonomi som EUX-elektriker

Hvis du er over 18 år, kan du få SU på grundforløbet. På hele hovedforløbet får du lærlingeløn – både når du er i praktik og på skole – uanset om du er fyldt 18 eller ej. Hvis du ikke har en oplæringsvirksomhed, men tager oplæring i TECHCOLLEGEs skoleoplæring, får du skoleoplæringsydelse. Her er der forskel på, hvor meget du får, alt efter om du er over eller under 18 år.

Adgangskrav og tilmelding

Elektrikeruddannelsen med EUX hører under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Hvis du vil starte direkte efter folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge El, byggeri og energi.

Videreuddannelse for elektrikere med EUX

Som elektriker med EUX kan du videreuddanne dig til fx installatør eller ingeniør. Der er mange muligheder for videregående uddannelser.

Der er også efteruddannelsestilbud for uddannede elektrikere her på TECHCOLLEGE.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen som EUX-elektriker, tager du bare fat i os.
Peter Fly
Virksomhedskonsulent
Mette Hangstrup Jacobsen
Uddannelsessekretær
Michala Püschl Hartmann Deletaille
Uddannelsessekretær
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

Start på uddannelsen nu

Bliv en del af næste hold

Lærere på elektriker-EUX

Mikkel Mellergaard
Faglærer
Thomas Vest Sørensen
Faglærer
Troels Brorsen Jensen
Faglærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mikkel Poulsen Rydborg
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Ledelsen

Thomas Egebro Adler Wiuff
Uddannelseschef
Morten Staunsbjerg Svensgaard
Uddannelseschef