Murer-EUX

 

Varighed: 4 år og 5 måneder

 Sted: Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Mureruddannelsen er en erhvervsuddannelse, som går ud på at lære et håndværk. Det kræver øvelse, og det kræver, at du tør tænke selv og tage ansvar. Fra dag ét har du materialer og værktøj mellem hænderne, og du begynder at lære, hvordan man kobler håndværk med teori for at skabe de helt rigtige resultater. Under din uddannelse vil du stå over for rigtige kunder, der forventer god service og gode løsninger fra dig – og dine kolleger.

Hvis du kombinerer murerfaget med EUX får du også en del boglige fag. Det giver dig mulighed for at læse videre bagefter, men det gør dig faktisk også til en bedre murer. Du har lidt mindre praktik under din uddannelse, men til gengæld bliver du bedre til matematik, dansk og en masse andre fag. 

Det er vigtigt, at du har hænderne skruet rigtigt på, hvis du vil tage en EUX. Du har kortere oplæring end andre murere, men du skal nå at lære det samme. Så du skal være hurtig. Det er også vigtigt at hovedet er skruet rigtigt på, for der er masser af lektier i gymnasiefagene. Og de er på lige så højt niveau, som på HF. Også selvom du er i gang med at lære murerfaget imens.

Når du er udlært, står du med nogle kompetencer, som der er mangel på. Derfor har du rigtig gode muligheder for at få job og tjene penge. Du kan gå direkte ud og få et job som murer, eller du kan læse videre med det samme. Du kan også bare prøve det ene, og så bestemme dig om senere. Du har nemlig helgarderet dig med en EUX.

Mureruddannelsens forløb med EUX

Uddannelsen til EUX-murer varer maksimalt 5 år. Du starter på grundforløbet, der slutter med en grundforløbsprøve. Hvis du starter direkte efter folkeskolen, varer grundforløbet 1 år – ellers varer det ½ år. Derefter fortsætter du på hovedforløbet, som er fordelt på skoleperioder og oplæringsperioder i en virksomhed. På skoleopholdene kan du regne med at ca. halvdelen af tiden bruges på boglige fag og halvdelen på praktiske fag.

Undervejs i uddannelsen skal du til forskellige prøver. Nogle er praktiske og andre er boglige. Der er skriftlige afleveringer og mundtlige eksaminer. Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem oplæring i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært murer. Du får også et EUX-eksamensbevis og kan læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som andre studenter.

Hvis du efter grundforløbet alligevel helst vil tage en almindelig erhvervsuddannelse, så er det første år på ingen måde spildt – du har jo allerede papir på nogle af uddannelsens fag.

Det lærer du som murer med EUX

På mureruddannelsens skoleperioder arbejder du nogle dage i skolens store murerhal med at opsætte fliser, lægge klinkegulve og tagsten samt pudse vægge, lofter og facader. Men du har også dage med helt almindelig klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i fremmedsprog, samfundsfag og matematik. It er en vigtig del af undervisningen, for du skal også lære at tegne og beregne de projekter, du skal bygge.

Skoleophold på hovedforløbet
På skoleopholdet begynder din murerfaglige undervisning på skolen for alvor. Men der er også undervisning og eksamener i følgende gymnasiale fag (X-fag):

GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

GF2

 • Matematik C
 • Fysik C
 • Teknologi C

Hovedforløb

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Teknikfag B, Byggeri og energi
 • Kemi C
 • Fysik B
 • Teknologi B
 • Engelsk B
 • Erhvervsområde

Desuden er der prøver i følgende:

 • En større skriftlig opgave
 • Et eksamensprojekt, der består af både erhvervsfag og gymnasiale fag

Al undervisning i de gymnasiale fag foregår på Øster Uttrup Vej. Den praktiske undervisning foregår i de værksteder, som hører til din håndværkeruddannelse - primært murerhallen på Øster Uttrup Vej. Du får altså både fællesskabet og fagsnakken med håndværkere og andre lærlinge i murerhallen, og du bliver en del af gymnasielivet, når du har teoretisk undervisning sammen med de andre EUX'er. I de boglige fag samler vi nemlig elever fra forskellige fag og underviser jer sammen.

Her kan du se eksempler på nogle af de erhvervsfag (E-fag), som man arbejder med på mureruddannelsen:

 • Arbejdsmiljø
 • Matematik
 • Tegning
 • Digitalt byggeri
 • Murerteknik
 • Fliseteknik
 • Gulvteknik
 • Tagarbejde og restaurering
 • Puds- og overfladebehandling

Læs mere om indholdet af mureruddannelsen med EUX i vores lokale undervisningsplaner.

 

Adgangskrav og tilmelding

Mureruddannelsen med EUX hører under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Vil du begynde direkte efter folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge El, byggeri og energi.

Videreuddannelse for murere med EUX

Som murer med EUX kan du videreuddanne dig til fx bygningsingeniør eller byggetekniker.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til mureruddannelsen med EUX, tager du selvfølgelig bare fat i os.
Kamilla Olsen Petersen
Uddannelsessekretær
Sofie Kløve
Kontorelev
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

Start nu

Bliv en del af det næste murerhold med EUX

Lærere på EUX-murer

Anders Christensen
Faglærer
Jesper Houlberg Svendsen
Faglærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mikkel Poulsen Rydborg
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Ledelsen

Thomas Egebro Adler Wiuff
Uddannelseschef
Karina Overgaard Holm
Uddannelseschef