EUX-personvognsmekaniker

 

Varighed: 5 år

Sted: På denne fagretning skal du modtage undervisning på følgende afdelinger:
- Teglværket 2, 9400 Nørresundby (mekanikerværksteder) 
- Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg (teorilokaler til gymnasiefagene)
Du vil naturligvis modtage tydelig information om, hvor du skal møde henne de forskellige dage.

Som EUX-personvognsmekaniker får du det bedste fra to verdener. Du bliver faglært personvognsmekaniker, så du kan tage et job f.eks. på et autoværksted. Og du bliver erhvervsfaglig student, så du kan søge ind på en videregående uddannelse lige som alle andre med en studentereksamen. Du vil også kunne arbejde på et værksted i nogle år – og få mere erfaring – og så vælge at tage en videregående uddannelse sidenhen.

I løbet af din EUX lærer du håndværket som personvognsmekaniker – både på skolen gennem teori og praktisk arbejde, og i en virksomhed, hvor du står over for rigtige kunder, som du skal yde god service og levere gode løsninger til – sammen med erfarne kolleger.

Du lærer også fag på A-, B- og C-niveau, der hører til din studentereksamen. Denne blanding af det praktiske og det teoretiske er det unikke ved EUX. Du lærer ikke primært teori som med en traditionel studentereksamen, og du lærer heller ikke primært praktisk, som en traditionel personvognsmekaniker-lærling. Du lærer begge dele, og den blanding giver dig umiddelbart nogle fordele i dit videre studie- og/eller arbejdsliv.

 

 

Sebastian

Jeg har vidst, at jeg gerne ville være mekaniker, så længe jeg kan huske, og da jeg hørte om fordelene ved en EUX fra min tidligere chef, var jeg ikke i tvivl. Jeg klarede mig fint i folkeskolen og tænkte, at det ville give mig flere muligheder at tage en EUX. Hvis jeg får en skade eller gerne vil læse videre, så har jeg muligheden for det.

Efter uddannelsen vil jeg gerne arbejde et par år som mekaniker og derefter videreuddanne mig til maskinmester.

Det fungerer rigtig godt at have både gymnasiefag og erhvervsfag. Det giver en varieret uge, og det passer mig fint, at der er tempo på.

Erhvervsfaglig student vandt DM i Skills 2023

Selv om du får lidt kortere praktik end den traditionelle personvognsmekaniker-lærling, kan du stadig nå blive en god mekaniker. Du skal bare være lidt hurtigere om det. Og faktisk var det en EUX’er fra TECHCOLLEGE, der løb med titlen som Danmarks bedste personvognsmekaniker-lærling ved DM i Skills i 2023.

Som EUX’er får du også mere matematik, fysik og andre fag - og flere lektier. Men det kan du også bruge i dit arbejde som personvognsmekaniker – eller hvis du vil starte dit eget værksted engang. Lige som dine værkstedserfaringer kommer dig til gode, hvis du læser videre – f.eks. til ingeniør eller andre fag med motorer.

Du helgarderer dig faktisk med EUX - du får flere muligheder.

Personvognsmekanikeruddannelsens forløb med EUX

Den erhvervsfaglige studentereksamen som personvognsmekaniker varer 5 år.

Du begynder i august på et års grundforløb, der afsluttes med en grundforløbsprøve. Så fortsætter du på hovedforløbet, som skifter mellem skolegang og praktik på et værksted eller lignende virksomhed. Skoletiden er cirka halvt gymnasiefag og halvt praktiske personvognsmekaniker-fag.

Hvis du efter grundforløbet hellere vil skifte til en anden EUX eller en erhvervsuddannelse – f.eks. personvognsmekaniker – så er det første år på ingen måde spildt. Du har jo allerede papir på nogle af uddannelsens fag.

Det lærer du som personvognsmekaniker med EUX

Cirka halvdelen af tiden på hovedforløbet er du i oplæring i en virksomhed. Derfor skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed – det kan skolen hjælpe dig med at få. Hvis det alligevel ikke lykkes at få en oplæringsaftale, kan du få oplæringen i TECHCOLLEGEs skoleoplæring. Det er det der hedder uddannelsesgaranti.

Under skoleperioderne lærer du blandt andet de almindelige processer inden for mekanikerfaget: Du fejlfinder, reparerer og justerer motorer, bremser, koblinger, styretøj og elektriske systemer.

Du har også dage med helt almindelig klasseundervisning, hvor du f.eks. får undervisning i fremmedsprog, samfundsfag og matematik. På skoleopholdet skal du have årskarakterer eller afslutte med eksamener i følgende gymnasiale fag (X-fag):

GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

GF2

 • Matematik C
 • Fysik C
 • Teknologi C

Hovedforløb

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Teknikfag B, Udvikling og produktion
 • Teknologi B
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Erhvervsområde

Desuden er der prøver i:

 • En større skriftlig opgave
 • Et eksamensprojekt, der består af både erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag

Nogle af de erhvervsfag (E-fag), som du skal arbejde med på uddannelsen, er:

 • Bremser
 • Styretøj og undervogn
 • Benzin- og dieselmotorer
 • Komfort og sikkerhed
 • Transmission
 • Elektriske systemer på personvogne
 • Kvalitet og service på værkstederne
 • Personlig sikkerhed og arbejdsmiljø

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

 

Prøver og eksamen

Undervejs i din EUX kommer du til forskellige eksamener. Der er både mundtlige eksamener og skriftlige afleveringer.
Nogle er praktiske prøver inden for personvognsmekanikerfaget. Den sidste praktiske prøve er din svendeprøve. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært personvognsmekaniker.

Andre eksamener er de mere boglige gymnasiefag. Det hele ender med en erhvervsfaglig studentereksamen, så du kan læse videre og videreuddanne dig lige som alle andre med gymnasial eksamen.

Studiemiljø på personvognsmekaniker-EUX

Dine lærere på EUX-personvognsmekaniker er både gymnasielærere og faglærere fra TECHCOLLEGEs personvognsmekanikeruddannelse.
Undervisningen i gymnasiefagene foregår på Øster Uttrup Vej. Den praktiske undervisning foregår i de værksteder, som hører til personvognsmekanikeruddannelsen, der ligger på TECHCOLLEGEs afdeling på Teglværket i Nørresundby. Så du kan være med i fagsnak og fællesskab med personvognsmekaniker-elever i værkstederne på Teglværket, og du bliver en del af gymnasielivet på Øster Uttrup Vej. Her vil du også være sammen med andre EUX'ere fra forskellige EUX-uddannelser.

Ofte er EUX’erne inviteret med, både når TECHCOLLEGE holder elevfest, og når HTX’erne holder gymnasiefest på Aalborg Tekniske Gymnasium.

Økonomi

På grundforløbet kan du få SU, hvis du er over 18 år, lige som på STX, HTX, HHX og HFX. Når du kommer på hovedforløbet, får du lærlingeløn – både mens du er i oplæring, og mens du er på skole – uanset om du er fyldt 18 eller ej. Hvis du får din oplæring i TECHCOLLEGEs skoleoplæring, får du skoleoplæringsydelse. Det er stadig mere end SU, men her er der forskel på, hvor meget du får, alt efter om du er over eller under 18 år.

Adgangskrav og tilmelding

Personvognsmekanikeruddannelsen med EUX hører under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Hvis du vil begynde direkte efter folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge Konstruktion, produktion og biler.

Videreuddannelse for personvognsmekanikere med EUX

Som EUX-personvognsmekaniker kan du videreuddanne dig til fx autoteknolog eller ingeniør. Du har mange muligheder.

Der er også efteruddannelsestilbud for uddannede mekanikere her på TECHCOLLEGE.

Kontakt

Har du lyst til at vide mere om uddannelsen? Så kontakt os.
Anne Kirstine Bjerregaard Jacobsen
Uddannelsessekretær
Stine Bundgaard Frandsen
Uddannelsessekretær

Start nu

Vil du være en del af næste hold? Så klik her

Lærere på personvognsmekaniker-EUX

Ole Raal
Faglærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mikkel Poulsen Rydborg
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Ledelsen

Thomas Egebro Adler Wiuff
Uddannelseschef
Jakob Tønsberg Pilgaard
Uddannelseschef