Tømrer-EUX

 

Varighed: 4 år og 6 måneder

Sted: Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg.

Tømrer-EUX-uddannelsen giver dig det bedste fra to verdener. Du bliver både faglært tømrer, som kan tage et tømrer-job. Og du bliver erhvervsfaglig student, som kan begynde på de videregående uddannelser på lige fod med andre studenter. Du har også mulighed for at arbejde nogle år som tømrer, og så læse videre senere, hvis du har lyst.

I løbet af din EUX-uddannelse bliver du udlært tømrer – både i timer og værksteder på skolen og i praktik, hvor du arbejder i en virksomhed. Samtidig lærer du fag på A-, B- og C-niveau, der hører til en studentereksamen. Denne blanding af praksis og teori er det helt særlige ved EUX. Vægten er ikke bare på teori, som en traditionel STX, og vægten er heller ikke på praksis, som en almindelig tømrer-uddannelse. Du får begge dele, og det giver dig nogle flere muligheder i dit videre arbejds- og/eller studieliv.

Og selv om du får kortere praktikperioder end en almindelig tømrerlærling, bliver du ikke en dårligere tømrer. Du skal bare være god til at lære. Faktisk var Danmarks bedste tømrerlærling i 2017 EUX’er her fra TECHCOLLEGE. Samtidig får du matematik, fysik og andre fag på et højere niveau, så du kan du forvente at få mange lektier. Især i de fag du får på A-niveau, men det, du lærer her, kan du også bruge som tømrer. Dine tømrer-erfaringer vil også gavne dig, hvis du vil læse videre inden for området – f.eks. ingeniør eller arkitekt.

Man kan sige, at du har helgarderet dig med tømrer-EUX – det giver dig flere muligheder.

Tømreruddannelsens forløb med EUX

Det tager maksimalt 5 år at blive erhvervsfaglig student som tømrer. Du starter i august på grundforløb 1. Derefter kommer du på grundforløb 2 og bagefter hovedforløbet, hvor du skifter mellem at gå i skole og være i oplæring i en virksomhed. Når du er på skole går ca. halvdelen af tiden med tømrer-fag og halvdelen med gymnasiefag.

Skulle du efter grundforløbet finde ud af, at du hellere vil tage for eksempel en anden EUX eller en traditionel tømreruddannelse, er det første år ikke spildt – du har jo mange af fagene allerede.

Det lærer du som tømrer med EUX

Hovedforløbet er fordelt på halvt skoleperioder og halvt oplæring i en virksomhed. Derfor skal du finde en virksomhed – det kan skolens virksomhedskonsulenter hjælpe dig med at finde – og hvis det ikke lykkes, kan du få plads på TECHCOLLEGEs skoleoplæring.

På skolen arbejder du nogle dage i skolens store tømrerhal med at bygge fx tagkonstruktioner, små huse eller andre projekter, som skal lære dig vigtige metoder.

I løbet af uddannelsen har du følgende gymnasiefag (X-fag)

GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

GF2

 • Matematik C
 • Fysik C
 • Teknologi C

Hovedforløb

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Teknikfag B, Byggeri og energi
 • Kemi C
 • Fysik B
 • Teknologi B
 • Engelsk B
 • Erhvervsområde

Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem praktik i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve.

Her kan du se eksempler på nogle erhvervsfag (E-fag), som vil komme til at arbejder med på uddannelsen:

 • Tømmersamlinger
 • Tagarbejde
 • Råd og svamp
 • Trapper
 • Tækning
 • Trægulve og gulvkonstruktioner
 • Vådrumsopbygning
 • Arbejdsmiljø
 • Byggepladsens indretning
 • Aluminiumsdøre og -vinduer
 • Facadekonstruktion i aluminium

Du kan læse mere om uddannelsens fag i den lokale undervisningsplan.

 

Eksamen og prøver

I løbet af din EUX-uddannelse skal du op i en række prøver. Nogle af dem er i praktiske tømrerfag og andre er i boglige gymnasiefag. Der er skriftlige afleveringer og mundtlige eksaminer. 

Den sidste praktiske prøve er din svendeprøve. Når du har bestået den, får du et svendebrev, og så er du udlært tømrer. Du slutter gymnasiefagene med en erhvervsfaglig studentereksamen, som du kan bruge til at søge ind på en videregående uddannelse – lige som alle andre studenter.

Studiemiljø på tømrer-EUX

Uddannelsen hører hjemme på Øster Uttrup Vej i Aalborg. Her skal du både i tømrer-værksteder og i klasselokaler.

Som EUX-elev kan du kan både deltage i fagsnakken og fællesskabet med tømrer-elever og andre lærlinge i værkstederne, og du kan deltage i gymnasielivet. Som EUX’er ”risikerer” du faktisk både at blive inviteret til elevfest på Aalborg Tekniske Gymnasium – og til elevfest på TECHCOLLEGE.

Villads

Jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle på gymnasiet, men da jeg så fandt ud af, at jeg kunne få en uddannelse, der kombinerer det håndværksmæssige med det gymnasiale, så var det et helt oplagt valg, da jeg gerne vil være bygningskonstruktør eller byggeleder.

Jeg var lidt bekymret for, at jeg ville komme til at mangle noget studiemiljø ved at vælge en EUX frem for det almene gymnasium, men det har overrasket mig, at det er så godt et miljø her. Der er mere socialt, end jeg havde regnet med, og så er det en fed hverdag, vi har.

Hvis man har haft to hårde dage i værkstedet, kan man glæde sig til at have en dag med skolefag, og omvendt hvis man er gået død i at lave lektier, kan man også glæde sig til at komme ud og bygge.

Økonomi

Elever over 18 år kan få SU på grundforløbet. På hovedforløbet får du elevløn – både mens du er i oplæring og i skoleperioder – og her er det lige meget om du er fyldt 18 år. Hvis du tager din oplæring i TECHCOLLEGEs skoleoplæring, får du skoleoplæringsydelse, og den er forskellig, alt efter om du er under eller over 18 år.

Adgangskrav og tilmelding

Tømreruddannelsen med EUX tilhører hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Kommer du direkte fra folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge El, byggeri og energi.

Videreuddannelse for tømrere med EUX

Som tømrer med EUX kan du videreuddanne dig til fx arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør. Du kan se dine mange muligheder for videregående uddannelser på ug.dk eller adgangskortet.dk.

Der er også efteruddannelsestilbud for uddannede tømrere her på TECHCOLLEGE. 

Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om udddannelsen, så er du velkommen til at kontakte os.
Hanne Ravn Andersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Laila Jensen
Uddannelsessekretær
Poula Dam Andersen
Uddannelsessekretær
Sofie Kløve
Kontorelev
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

Start nu

Vær en del af det næste hold EUX-tømrere

Lærere på tømrer-EUX

Michael Salva Andersen
Faglærer
Ole Nielsen
Faglærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mikkel Poulsen Rydborg
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer

Pilotprojekt uddanner grafisk teknikere til Sverige

Arvid og Oliver fra Sverige har netop afsluttet deres første hovedløb på grafisk tekniker-uddannelsen på TECHCOLLEGE.

Ledelsen

Thomas Egebro Adler Wiuff
Uddannelseschef
Karina Overgaard Holm
Uddannelseschef