Værd at vide inden du starter

 

IT

Du får udleveret et personligt login (dit UNI-login) i løbet af din første uge på skolen. Det skal du bruge for at logge på skolens trådløse netværk og IT-systemer.

Start med at læse skolens IT-guide, som du finder på techcollege.dk/brochurer! I guiden ser du, hvordan du får dit studiekort, tager backup af dine filer og andre vigtige ting.

Vi har en forventning om, at du medbringer egen bærbar PC eller tablet til undervisningen.

Eleverne har deres eget intranet, som starter op automatisk, når du går på nettet på skolens pc'er. Adressen er http://mysite.techcollege.dk. Her kan du bl.a. se dit skema, dit hold, dine filer og vigtige beskeder fra skolen.

Har du brug for hjælp til IT på skolen, kan du kontakte IT Center Nord.

 

Skoledage og ferie

På grundforløbet ligger ferier og fridage fast, og her kan du se, hvornår skolen har lukket. Bemærk at hovedforløb kan være placeret, når grundforløb holder ferie.  

 

Sygemelding

Du har mødepligt til undervisningen og alt fravær registreres.

Alt fravær registreres og kan aflæses UDDATA+. Skolen følger løbende op på, om du har fravær og holder din mester orienteret. 

Hvis du er syg, skal skolen have besked hver dag inden kl. 8.15. Du melder du dig syg via UDDATA+. Der skal sendes besked hver dag i den periode du er syg.! (se vejledning)

 

Regler 

Alle vores elever skal overholde skolens ordensreglement, og du bør sætte dig ind i reglerne, før du starter.

Læs ordensreglerne her
Læs eksamensreglerne her

 

SU og løn 

Er du fyldt 18 år, kan du søge om at få SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du ikke har en læreplads. For ligeså snart du kommer i lære, skal din mester udbetale lærlingeløn til dig, og så har du ikke ret til at få SU også. 

Du kan tidligst søge om SU en måned før den dato, du kan få SU fra. Du skal have modtaget et brev om, at du er optaget på uddannelsen. Ansøgning om SU foregår elektronisk ved at udfylde ansøgningen på www.su.dk.

For at kunne søge om SU til august 2020 skal du være indskrevet på uddannelsen - det vil sige, at skal du have fået besked i din eboks om at du er optaget på uddannelsen. Du kan tidligst søge fra uge 28.

SU-kontoret ligger på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg på O-gangen, og her kan du få hjælp til at søge SU. Kontoret har åbent mandag til torsdag kl. 7.30 – 15.30 og fredag kl. 7.30 – 12.30. Telefon: 7250 5172.

 

Ungdomskort og transport

Så længe du ikke har en læreplads, kan du få støtte til befordring – dvs. støtte til transport. Du kan søge om bus/togkort (”Ungdomskort”) eller kilometerpenge.

16-19 årige kan dog altid få et Ungdomskort. Prisen på Ungdomskort er højere for elever med en uddannelsesaftale eller læreplads.

For at kunne søge om Ungdomskort til august 2020 skal du være indskrevet på uddannelsen - det vil sige, at skal du have fået besked i din eboks om at du er optaget på uddannelsen. Du kan tidligst søge fra uge 28.

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde – bor du for eksempel i Aalborg, kan du køre frit i hele Nordjylland. Ungdomskort giver dig også andre fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk.

www.ungdomskort.dk kan du også søge om kilometerpenge. Her kan du også læse mere om, hvornår du kan søge, og hvor meget du kan få i støtte.

Du kan få hjælp til både Ungdomskort og kilometerpenge på SU-kontoret. Telefon: 7250 5172.

 

Skolehjem 

Hvis det tager dig fem kvarter eller mere at komme hen til skolen med offentlig transport, kan du vælge at flytte ind på skolehjemmet, hvor der også bor andre elever, som kommer langvejs fra.

Læs mere om skolehjemmet.

 

Elevbetaling på grundforløb                       

TECHCOLLEGE opkræver et éngangsbeløb til kopi og print på kr. 500.

Opkrævningen vil være en éngangsbetaling og derfor kun blive opkrævet i forbindelse med at du starter på din uddannelse. Elevbetalingen gælder også for dig, der starter i ny mesterlære.

Beløbet bliver opkrævet særskilt 2 uger efter studiestart og der er mulighed for at indbetale en faktura eller overføre via MobilePay. 

 

Team Danmark og elitesport

Vi støtter op om Team Danmark- og elitesportselever

Hvis du dyrker sport på højt plan og gerne vil have en uddannelse på TECHCOLLEGE, vil vi gerne hjælpe dig. Skolen er pr. 1. januar 2016 blevet Team Danmark-uddannelsespartner, og vi har derved forpligtet os til at gøre en ekstra indsats for, at du får et godt uddannelsesforløb hos os.

Nedenfor kan du se, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål. Vi glæder os til samarbejdet!

undefined

Til Team Danmark-elever 

 

EUD

På vores erhvervsuddannelser tilbyder vi individuelle forløb, som tager hensyn til den enkelte elevs sport og uddannelsesretning. Du får en mentor tilknyttet, og der er mulighed for at få fri til morgentræning, og ellers kan der bevilges fri på baggrund af individuelle aftaler. Vi giver mulighed for lektiehjælp og for at møde de øvrige elite-elever.

 

EUX

På EUX tilbyder vi individuelle forløb, som tager hensyn til den enkelte elevs sport og uddannelsesretning. Der er mulighed for at få fri til morgentræning, og ellers kan der bevilges fri på baggrund af individuelle aftaler. Vi giver mulighed for lektiehjælp og for at møde de øvrige elite-elever.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til det at være Team Danmark-elev på TECHCOLLEGE, er du velkommen til at kontakte os.
Lars Eckwald Knudsen
Elevcoach
Nikolaj Andersen Olsvig
Elevcoach
Susanne Østergaard
Chef for Vejlednings- og læringscenter

Specialpædagogisk støtte  

Har du brug for støtte under uddannelsen?

Hvis du har brug for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, så kan du kontakte SPS-koordinatoren på din afdeling.

SPS-koordinatoren kan vejlede dig med hensyn til støttemuligheder, ansøge om studiestøttetimer, IT-udstyr, læse-skriveprogram til din egen pc m.m.

Der kan søges om støtte, hvis du har

  • Læse-/skrivevanskeligheder
  • Bevægevanskeligheder
  • Nedsat syn
  • Høreproblemer
  • Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser

Der skal altid fremvises dokumentation for at søge om støtte. Det kan være dokumentation fra speciallæge eller en ordblindetest.

Ordblindetesten kan du gennemføre her på TECHCOLLEGE.

Hvis du har svært ved at læse, stave og skrive og ikke er berettiget specialpædagogisk støtte, har du mulighed for at få installeret et læse-skriveprogram på din egen pc (CD-Ord eller Into Words).

Det er vigtigt, at du kender til hjælpemulighederne og får søgt om den nødvendige støtte, inden du starter på uddannelsen.

 

Er du i tvivl om, du er meldt til?

Hvis du har tilmeldt dig en uddannelse på optagelse.dk, modtager du med det samme en kvitteringsmail. 

Har du mod forventning ikke modtaget brevet, så skriv til os på mail@techcollege.dk - sørg også for at aktivere din e-boks. 

Senest en måned før studiestart får du et brev fra TECHCOLLEGE i din e-boks. Kontakt os på mail@techcollege.dk hvis du ikke har hørt fra os. 

Den første dag på TECHCOLLEGE

Den første dag på en ny skole er altid spændende, derfor har vi samlet lidt information til dig, så du er godt klædt på. Klik på fagretninger eller uddannelsen og læs mere.

// Studiestart på GF1 / fagretninger / EUX 

// Anlægsgartner

// Automatik- og proces

// Bager og konditor

// Bygningsmaler

// Data- og kommunikationsuddannelsen

// Gourmetslagter

// Dyrepasser

// Elektriker

// Ernæringsassistent

// Flytekniker

// Frisør

// Gastronom

// Grafisk tekniker

// Greenkeeper og groundsman

// Industritekniker

// Kosmetiker

// Landbrugsuddannelsen

// Lastvognsmekaniker

// Murer

// Personvognsmekaniker

// Receptionist 

// Smed

// Tandklinikassistent

// Teknisk designer

// Tjener

// Tømrer

// Vvs-energiuddannelsen

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte vejlederen på din afdeling.