Adfærdskodeks for elever

Hvad og hvem? 
Dette adfærdskodeks handler om, hvordan skolen forventer, du opfører dig, mens du er under uddannelse. Adfærdskodekset er henvendt til elever og kursister over alt på TECHCOLLEGE og skolehjemmet.

Hvorfor? 
Som elev er du med til at skabe en god fælles kultur på din skole. Det gør du gennem dine holdninger og din adfærd. Dvs. det handler om, hvordan du opfører dig over for andre, ikke kun når du er i dit daglige undervisningsmiljø på skolen, men også uden for skolen på alle elektroniske platforme og sociale medier. (i sms’er, på facebook, chat osv.). På TECHCOLLEGE accepterer vi ikke krænkende adfærd, da det kan have uoverskuelige konsekvenser for den person som udstilles og påvirke personens fremtid.

"Skolekultur" betyder "hvordan det er at være på en skole". På TECHCOLLEGE vil vi have en skolekultur, der er kendetegnet ved, at alle skolens afdelinger er trygge og udviklende læringssteder, kendetegnet ved respekt og fællesskab.

Det forventer vi 
Det er vigtigt, at din adfærd på skolen er positiv og aktiv. Med det mener vi, at vi forventer:

  • at du stiller krav til dig selv og andre i en positiv ånd, og at du modtager andres krav og forventninger til dig i en positiv ånd.
  • at du er med til at passe på skolen, dvs. at du rydder op efter dig selv, hjælper med at holde orden i klassen og behandler skolens ting ordentligt.
  • at du viser hensyn til andre og respekterer, at mennesker er forskellige, fx i forhold til køn, alder, seksualitet, religion, nationalitet og politiske holdninger.
  • at du både på og uden for skolen opfører dig sådan, at du ikke generer andre elever eller ansatte på skolen. Det gælder både i den fysiske og den virtuelle verden, dvs. på alle elektroniske platforme og sociale medier (i sms’er, på facebook, chat osv.)
  • at du taler i et sprog, der ikke generer eller støder andre.
  • at du som elev møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen – hver gang du har timer og i alle timerne.

Adfærdskodeks, gældende fra 3. april 2017