Beredskabsplan ved truende adfærd

Denne beredskabsplan er en hjælp til medarbejdere på TECHCOLLEGE. Som medarbejder skal du være med til at sikre, at elever, kursister og andre altid bringes i sikkerhed ved truende adfærd af enhver art – herunder skoleskyderi. Beredskabsplanen fortæller dig kort og præcist, hvordan du skal handle.

1. Ved truende adfærd fra en elev, kursist eller anden person kontakter du straks nærmeste chef og politiet. Nærmeste chef kontakter straks skolens uddannelsesdirektør. Du skal selv vurdere, om kontakten til politiet skal ske, førunderretningen til ledelsen.

2. Hvis du vurderer, at det er muligt og sikkert, skal du hjælpe alle elever, kursister og andre omkring dig væk fra bygningen. Hvis du vurderer, at det ikke er muligt at komme væk fra bygningen, gør du som følger:

3. Befinder du dig i et teori- og praktiklokale, skal du forhindre en truende person i at komme ind i lokalet. Det kan du gøre ved at låse døren, fastsætte ryggen til en stol som stopper for dørhåndtaget, skubbe borde hen mod døren eller på anden måde barrikadere lokalet. Sørg for, at vinduerne er lukkede. Bed alle i lokalet om at lægge sig under borde eller lignende og forholde sig roligt og undgå støj af enhver art. Vær opmærksom på mobiltelefoner, der straks sættes på lydløs.

4. Opholder du dig på gange, toiletter eller andre steder, søger du ind i nærmeste lokale og låser og barrikaderer døren. Sørg for, at alle elever, kursister og andre omkring dig følger med, og at ingen er synlige på gange og lignende.

5. Bliv i lokalet, indtil en person, du kender, eller politiet lukker dig ud.

Opfølgning
Umiddelbart efter episoden tager nærmeste chef kontakt til direktionen. Direktionen handler omgående, fx ved at sammensætte en krisegruppe, der sætter den nødvendige hjælp og støtteforanstaltninger i gang. Hvad der videre skal ske, aftales med nærmeste chef.

Beredskabsplan ved truende adfærd gældende fra 1. november 2010