Ordensregler for elever

Generelle forhold vedr. din læring

Når du arbejder i klasselokaler, værksteder, klinikker osv., skal du altid følge de anvisninger, dine lærere giver dig med hensyn til opførsel, påklædning, brug af bærbar pc og oprydning.
Din påklædning skal overholde de for branchen sikkerhedsmæssige normer og regler. Desuden skal din påklædning gøre det muligt at have en åben og fri kommunikation mellem dig og de andre elever og mellem dig og dine lærere i undervisningen, fordi dette er en forudsætning for din læring.
I alle værksteder og lokaler skal du altid følge og overholde sikkerhedsreglerne.

Ugentlig arbejdstid 
På TECHCOLLEGE tager undervisningen udgangspunkt i en arbejdstid på 37 timer om ugen. Forberedelse, hjemmearbejde, skriftlige opgaver, ekskursioner, virksomhedsbesøg, studieture og projekter tæller med og udgør sammen med dine skematimer en 37 timers arbejdsuge. 

Opgaveaflevering og hjemmearbejde 
Som elev har du pligt til at forberede dig og aflevere dine opgaver og projekter til tiden. Vi forventer, at du selv skriver/udarbejder dem. Det er ikke tilladt at skrive af eller kopiere fra internettet eller fra andres opgaver. Gør du det, opfattes det som snyd, og opgaven bliver ikke bedømt.

De enkelte afdelinger har nærmere regler for opgaveafleveringer. Dem kan du finde i den lokale undervisningsplan for din uddannelse.

Optagelse af billeder, lyd, video og film af undervisning

Elevers og kursisters optagelse af billeder, lyd, video og film af undervisning er som udgangspunkt tilladt, såfremt det er aftalt med faglæreren og øvrige deltagere i rummet eller situationen.     

Studieaktivitet og fravær 
Alt fravær registreres og kan aflæses
UDDATA+. Skolen følger løbende op på, om du har fravær og holder din mester orienteret. 

Hvis du er syg, skal skolen have besked hver dag inden kl. 8.15. Du melder du dig syg via UDDATA+. Der skal sendes besked hver dag i den periode du er syg.

 

Ordensregler, gældende fra 3. april 2017