Grafisk design med Adobe, udvidet, virtuelt kursus

 
Kursus starter den 20.11.2024

Grafisk design med InDesign
Den 20.11.2024 - 21.11.2024

Billedbehandling med Photoshop
Den 04.12.2024 - 05.12.2024

Kreativ illustration med Illustrator
Den 16.12.2024 - 18.12.2024

Grafisk design med Adobe, udvidet, virtuelt kursus

 

Du deltager i kurset via virtuel platform. Kurset bliver livestreamet og du vil være en aktiv del af klassen, hvilket via moderne teknologi muliggør interaktivitet, diskussioner, chatrum og samarbejde på tværs af fysiske og virtuelle grænser. Inden kurset får du tilsendt en brugerlicens til Adobepakken, som vil være aktiv i den aktuelle kursusperiode. Du får nærmere information i kursusinvitationen, som fremsendes cirka 14 dage inden kursusstart.

 

7 dage fordelt over en længere periode, 3 kursusmoduler

Bliv stærkere i produktion og håndtering af store dokumenter og automation i InDesign. Lær at arbejde med Photoshops nyeste værktøjer til avancerede fritlægninger og lær at anvende de nye funktionaliteter og opdaterede tools i Illustrator.

Kursusindhold på de tre moduler:


Grafisk design med InDesign, udvidet
På modulet her bliver du stærkere i grafisk produktion og du lærer at gøre tingene på den smarte måde. Vi gennemgår hvordan du arbejder med InDesigns tegn- og afsnitsformateringer, og dermed hurtigt kan formatere større mængder tekst. Vi ser på, hvordan du arbejder med flersidede dokumenter som fx produkt beskrivelser, foreningsblade baseret på mastersider og med automatisk paginering. Du lærer, hvordan du opretter en preflight profil, der vil kunne advare dig mod fejl i dit dokument. Vi kommer kort sagt igennem en masse funktioner, der kan gøre produktion af flersidede dokumenter nemmere og mere effektiv.

Du lærer at arbejde med store dokumenter i InDesign, som fx foreningsblade, magasiner, kataloger, bøger og lignende. Du lærer at håndtere store dokumenter ved hjælp af InDesigns Book funktion, mastersider, krydsreferencer, automatiske indholdsfortegnelser og alt andet, der kan effektivisere dit arbejde.

Vi bevæger os helt ud i hjørnerne af InDesign, og ser hvordan du kan bruge InDesigns Grep funktion til at lave avancerede søgninger, der normalt ikke er muligt. Du ser mulighederne med Scripts, og hvordan du kan automatisere tidskrævende opgaver. Endelig ser vi på Datamerge funktionen, der automatisk kan flette data fra fx et Excel ark ind i InDesign.

Kurset byder endvidere på masser tips og tricks til at gøre dit arbejde lidt sjovere og lettere. 

Læringspunkter:

 • Avanceret brug af tegn- og afsnitsformateringer
 • Book funktion
 • Live Captions/automatiske billedtekster
 • Dataflet
 • Tekstvariabler
 • Krydsreferencer
 • Automatiske indholdsfortegnelser
 • Grep søgninger
 • Scripts
 • Tabeller
 • At overskue, at planlægge og gennemføre fremstillingen flersidede dokumenter med udgangspunkt i rationelle produktionsmetoder
 • Arbejde med tegn-, afsnits og indlejrede formater
 • Arbejde med dokument skabeloner og automatisk paginering
 • Automatiske indholdsfortegnelser
 • Automatisk ombrydning af tekst
 • Online publicering af dine dokumenter
 • Oprettelse af fejlfrie PDF filer til trykkeriet eller til nettet


Billedbehandling med Photoshop, udvidet
Lær at arbejde med Photoshops nyeste værktøjer til avancerede fritlægninger, lær at lave komplicerede sammenkopieringer og bruge masker og filtre til at sløre baggrunde eller simulere objekter. 

På modulet lærer du om avancerede måder at arbejde med billeder på. Du ser Photoshops nyeste værktøjer til avancerede fritlægninger af produkter eller mennesker. Vi laver komplicerede sammenkopieringer af billeder og bruger masker og filtre til fx at sløre baggrunde eller simulere objekter i fart. Vi gennemgår farvekorrigeringer af billeder uden tab af data. Undervejs på kurset får du en lang række produktive tips og arbejdsmetoder til brug i moderne digital billedbehandling.

Vi kommer helt ud i hjørnerne af Photoshop. Vi ser på avancerede sammenkopieringer af billeder vha. Smart Objects. Hvordan du kan arbejde med flere artboards i Photoshop til fx banner produktion. Vi ser på effekter, masker og filtre, og hvordan du opretter Actions til at automatisere din produktion.

Læringspunkter:

 • Billedmanipulation
 • Forskellige former og metoder til farvekorrektion
 • Valg af farvemodel i forhold til dennes anvendelsesområde
 • Korrekt valg af filformat og arkiveringsmetode
 • Partiel farvekorrektion
 • Brug af masker ved fritlægning og sammenkopiering
 • Avancerede fritlægninger
 • Sammenkopiering og manipulation af forskellige billeder
 • Brug af filtre og effekter
 • Brug af tekst
 • Kendskab til de forskellige komprimeringsmetoder og filformater
 • Avanceret brug af lagmasker og justeringslag
 • Brug af artboards
 • Brug af Smart Objects mellem Photoshop og Illustrator
 • Oprettelse af Actions og andre automatiseringsfunktioner
 • Brug af Opacity og Blending Modes
 • Indsæt llustrator grafik i Photoshop
 • Forvrængning af objekter med Puppet Warp funktionen
 • Brug af Vanishing Point funktionen til fx visning af faceskilte
 • Gør et billede ”flydende” med Liquify funktionen
 • Opret panoramer


Kreativ illustration med Adobe Illustrator, udvidet

Kreativitet, effektivitet og speed med Adobe Illustrator.
På sidste modul lærer du at anvende de nye funktionaliteter og opdaterede tools, som alle medfører øget produktivitet og kreativitet. Du lærer bla. om effektiv farve- redigering og anvendelse af 3D-effekter. Du vil blive præsenteret for nye anvendelsesmuligheder, og der vil være mulighed for at tage udgangspunkt i aktuelle opgaver og problematikker.

Læringspunkter

 • Image Trace, som bl.a. bruges til at konvertere billede til vektorgrafik
 • Live Paint, som tillader dig at farvelægge de usynlige flader, der opstår, når åbne og lukkede kurver overlapper hinanden
 • Appearance og Graphic Styles
 • Symbols og Symbol Tools
 • Paragraph - og Character Styles
 • Anvendelse af forskellige blending modes og effektfunktioner
 • Effekter, herunder 3D effekter
 • Envelopes
 • Blend og Mesh
 • Opacity Mask og Transparency
 • Oprettelse og redigering af mønstre på en nem og enkel måde
 • Oprettelse af egne brushes
 • Placering og integrering af lænkede filer
 • Perspektve Grid Tool
 • Actions
 • Introduction til Libraries, så aktiver kan deles mellem dokumenter, programmer og brugere


Målgruppe for kurset
Du har grundlæggende kendskab til arbejdet med grafisk produktion i Adobe. 


Kursusbevis

Der udstedes enkelte kompetencegivende enkeltbeviser og et samlet kursusbevis.

 


Underviser på kurset:


Bo Nicolajsen
Faglærer
Bo har arbejdet i medie- og computerspilsbranchen siden 1992, der af ca. 15 år som freelance grafiker/animator, og har flere års erfaring med motiongraphics-produktion til tv-reklamer, undervisningssystemer og inhouse-produktioner. Han har også arbejdet meget med 3d-animation til spil- og produktvisualisering. Bo arbejder pt. med videoprojektion som kunstprojekter, blandt andet med videoprojektion på graffiti og bygninger/venues. Desuden har han arbejdet med musikproduktion og afvikling af koncerter/events både som tekniker og arrangør. Bo har desuden 7 års undervisningerfaring på erhvervsskole- og universitycollege-niveau inden for medieområdet. I øjeblikket underviser han på webudvikler, mediegrafiker, digital media og VIA University College Hernings designlinje (medieproduktion).
Gert Michael Laursen
Timelærer
Gert er uddannet grafiker i 1993, og har siden arbejdet i forskellige grafiske virksomheder. Han har desuden været projektleder og underviser på en grafisk uddannelse hos Jensen Kurser. Gert har erfaring med næsten alle sider af den grafiske produktion, herunder tryk, web og 3D. Han har et indgående kendskab til de grafiske programmer og til optimering og automatisering af store opgaver. Gert underviser i InDesign, Illustrator, Photoshop, WordPress og Muse. Udover undervisning skriver Gert undervisnings kompendier til grafiske kurser.
AMU-nr Fag Dage
49056 Ombrydning - Automatiseret ombrydning (2) 2
46765 Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder 2
46718 Grafik - Kreative og komplekse illustrationer 3

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 940 kr. pr. dag (2024-sats). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 550 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 940 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2024-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2024. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 550 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

 • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
 • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
 • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
 • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Her kan du få lidt reduceret pris for indlogering. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

 • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
 • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
 • Dit navn.
 • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig