Grøn Energioperatør

 
Kursus starter den 26.08.2024

Grøn Energioperatør

Lær hvordan din virksomhed kan bruge energiressourcerne optimalt – både i forhold til miljø og økonomi.

Grøn omstilling, bæredygtighed og reduktion af virksomhedens CO2 aftryk. 

Download den Samlede fagplan her

36 dages undervisning fleksibelt tilrettelagt i perioden 26.08.2024 - 22.05.2025.

Uddannelsesforløbet er skræddersyet til ejendomsservicemedarbejdere, ejendoms-serviceteknikere, serviceteknikere, teknisk serviceledere, pedeller m.fl. i private og offentlige virksomheder, institutioner og boligforeninger.

Grøn Energioperatør er tilrettelagt specielt med det formål at give dig som servicemedarbejder/-tekniker viden og indsigt i, hvordan man bruger energiressourcerne (vand, varme, el) rigtigt og optimalt.

Uddannelsesforløbet er et mix af vvs-, ventilations- og el-fag, hvor du bliver klædt godt på til at kunne servicere, vurdere og tale med eksterne leverandører om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg i virksomheden/institutionen. 

Den knowhow, du opnår på uddannelsesforløbet Grøn Energioperatør, vil bidrage til en økonomisk besparelse og en miljøvenlig energipolitik i din virksomhed.

På voksenuddannelse.dk er det angivet, at kurset slutter den 17.12.2024, hvilket skyldes en teknisk begrænsning i systemet, da kursusforløbet løber over et årsskifte. Deltageren skal blot tilmeldes den angivne periode på voksenuddannelse.dk, og TECHCOLLEGE vil efterfølgende automatisk forlænge til den korrekte kursusperiode. Da kursusforløbet løber over et årsskifte, vil der også blive opkrævet for to kursusperioder: Én for fagene i 2024 og én for fagene i 2025.

Fag (AMU mål) og undervisningsdatoer:

48895 - Varmeanlæg - installation, drift og service, 3 dage, 26.08.2024 - 28.08.2024

48898 - Fjernvarme - introduktion, 3 dage, 16.09.2024 - 18.09.2024

47139 - Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende, 5 dage, 30.09.2024 - 04.10.2024

48892 - Varmepumper - installation og service, 4 dage, 28.10.2024 - 31.10.2024

48893 - Energitjek & -besparelse - tekniske installationer, 2 dage, 16.12.2024 - 17.12.2024

48897 - Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg, 3 dage, 20.01.2025 - 22.01.2025

48948 - CTS-anlæg og BMS - systemkendskab, 3 dage, 28.01.2025 - 30.01.2025

48911 - El-teknik i VVS-installationer, 3 dage, 11.03.2025 - 13.03.2025

40179 - Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg, 5 dage, 10.04.2025 - 11.04.2025 + 28.04.2025 -
            30.04.2025

48886 - Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort, 3 dage, 12.05.2025 - 14.05.2025

49702 - IoT i el-branchen - introduktion, 2 dage, 21.05.2025 - 22.05.2025

Der udstedes kompetencegivende AMU-fagbeviser samt supplerende samlet uddannelsesbevis.

Pris og tilskud til arbejdsgiver
For deltagere med faglært uddannelsesniveau er prisen kr. 4.824. Der kan opnås VEU-godtgørelse til arbejdsgiver kr. 32.796 pr. deltager. For deltagere med videregående uddannelsesniveau er prisen kr. 28.459 og der kan ikke opnås VEU-godtgørelse.

Der tages forbehold for små prisjusteringer i forhold til Finansloven for 2024 og 2025.

Mulighed for indlogering i Aalborg i forbindelse med kurset
Hvis du har uddannelse til og med faglært niveau og har mere end 60 km fra dit hjem til TECHCOLLEGE i Aalborg, kan du opnå tilskud til kost og logi op til kr. 550 pr. overnatning. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,10 pr. km efter de første 24 km. Har du uddannelse på videregående niveau er der ingen tilskud til indlogering eller transport. 
Ved booking af indlogering har du mulighed for reduceret pris hos KOMPAS Hotel Aalborg telefon 98121900. Oplys booking kode "TECHCOLLEGE" og du vil få din overnatning til kr. 662 pr. overnatning (normalpris kr. 945). 

Allersenest 14 dage inden kursus start, vil du modtage en indkaldelse samt praktisk information fra skolen. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på TECHCOLLEGE. 

AMU-nr Fag Dage
48895 Varmeanlæg - installation, drift og service 3
48898 Fjernvarme - introduktion 3
47139 Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende 5
48892 Varmepumper - installation og service 4
48893 Energitjek & -besparelse - tekniske installationer 2
48897 Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg 3
48948 CTS-anlæg og BMS - systemkendskab (1) 3
48911 Elteknik i vvs-installationer 3
40179 Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg 5
48886 Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort 3
49702 IoT i el-branchen - introduktion 2

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 940 kr. pr. dag (2024-sats). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 550 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 940 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2024-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2024. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 550 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

  • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
  • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
  • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
  • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Her kan du få lidt reduceret pris for indlogering. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

  • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
  • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
  • Dit navn.
  • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Samira Yasbel Peña Tovar
Uddannelsessekretær
Henrik Holm Jensen
Salgs- og forretningsudvikler
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig