EUX-smed i Aalborg. En erhvervsfaglig studentereksamen

 

Varighed: 6 år

Sted: På denne fagretning skal du modtage undervisning på følgende afdelinger:
- Sigrid Undsets Vej 3, 9220 Aalborg Øst(metalværksteder) Læs om afdelingen.
- Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg (teorilokaler til gymnasiefagene)
Du vil naturligvis modtage tydelig information om, hvor du skal møde henne de forskellige dage.

Som EUX-smed får du det bedste fra to verdener. Du får en erhvervsfaglig studentereksamen, og samtidig får du en faglig håndværksuddannelse som smed. Du kan derfor selv vælge, om du vil søge ind på en videregående uddannelse – lige som alle andre med en studentereksamen – eller du vil søge arbejde som smed – lige som alle andre faglærte smede. Du kan også først gøre på det ene og så bagefter gøre det andet. For eksempel få dig et par års erfaring som smed inden du videreuddanner dig.

Du lærer håndværket som smed gennem teori og praktiske fag på skolen, og gennem praktik i en virksomhed. På skolen lærer du også fag på A-, B- og C-niveau, der indgår i din studentereksamen.

Denne blanding mellem håndværk og studentereksamen er det unikke ved EUX. Du bliver ikke alene håndværker, som med en traditionel smedeuddannelse, og du bliver heller ikke alene bogligt orienteret, som med en traditionel studentereksamen. Du bliver begge dele, og det giver dig nogle umiddelbare fordele i dit videre arbejds- og/eller studieliv.

Du skal være parat til at arbejde for din EUX. Du skal blive en dygtig smed, selv om du er lidt kortere tid i din praktikvirksomhed, og du har også kortere tid end andre gymnasieelever til at lære dine gymnasiefag, så du må også forvente en del lektier. Til gengæld kan du bruge den ekstra matematik og fysik i smedeværkstedet, og hvis du vil læse videre – f.eks. til ingeniørmaskinmester eller teknolog, har du stor glæde af dine praktiske erfaringer.

Ja, man kan sige, at du er helgarderet med EUX - du har flere muligheder åbne.

Smedeuddannelsens forløb med EUX

Den erhvervsfaglige studentereksamen som smed varer maksimalt 5 år. Du begynder i august på ét års grundforløb, der afsluttes med en grundforløbsprøve, inden du kan fortsætte på dit hovedforløb. Her veksler EUX-uddannelsen mellem fag på skolen og praktisk erfaring med smedearbejde i en virksomhed. Når du går i skole, er det omtrent halvt gymnasiefag og halvt smede-fag.

Hvis du efter grundforløbet finder ud af, at du hellere vil tage en almindelig erhvervsuddannelse – f.eks. som smed – er det nemt at skifte: Du har jo allerede bestået nogle af uddannelsens fag.

Det lærer du som smed med EUX

Når du går på hovedforløbet skifter du, som nævnt, mellem at være i praktik i en virksomhed og være tilbage på skolen. Derfor skal du have en aftale med en praktikvirksomhed – det kan vores praktikpladskonsulenter hjælpe dig med at få. Hvis du ikke kan få en aftale med en virksomhed, kan du arbejde i TECHCOLLEGE Praktikcenter og samle erfaringen dér. Det er dét, der kaldes uddannelsesgaranti.

På dine skoleperioder lærer du de almindelige processer inden for smedefaget. Du lærer f.eks. at svejse og montere dele til færdige elementer. Du arbejder mest med metal, men du lærer også plastsvejsning og limning. Du får også dage, hvor du har helt almindelig klasseundervisning. Det er f.eks. med danskmatematik eller fysik.

Disse fag på skolen afsluttes med en årskarakterer eller eksamenen:

 • Teknikfag A – Design og produktion
 • Matematik A
 • Dansk A
 • Fysik B
 • Engelsk B
 • Teknologi C
 • Kemi C
 • Samfundsfag C

Du får også karakter for et eksamensprojekt, hvor både gymnasie- og smedefag indgår, og for en større skriftlig opgave.

Her kan du se eksempler på nogle af de praktiske emner, som du også arbejder med på uddannelsen:

 • Installation og montage
 • Svejsning og lodning
 • Plade- og tagarbejde
 • Materialer
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Lagerstyring
 • Projektstyring
 • TIG-svejsning
 • Teknisk databehandling
 • Gassvejsning
 • Eftersyn af fjernvarmeanlæg
 • Biobrændsel
 • Solvarme
 • Varmepumper

Du kan læse mere om indholdet af uddannelsen i vores lokale undervisningsplan.

Eksamen og prøver

Undervejs i uddannelsen skal du til forskellige prøver. Nogle er praktiske inden for smedefaget og andre er boglige med gymnasiefag. Der er skriftlige afleveringer og mundtlige eksamener. 

Den sidste af dine gymnasiale eksamener gør dig til erhvervsfaglig student så du kan søge ind på en videregående uddannelse – lige som alle andre med en studentereksamen. Du skal også afslutte med en praktisk prøve. Den kaldes svendeprøven, og når du består den, er du udlært og får et svendebrev, og med det i hånden, kan du tage arbejde som faglært smed.

Studiemiljø på smed-EUX

De lærere, du får på EUX-smedeuddannelsen, kommer dels fra HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium og dels fra smedeuddannelsen på TECHCOLLEGE. Du bliver undervist i gymnasiefagene på Øster Uttrup Vej, og i smedefagene på Metal-afdelingen på Sigrid Undsets Vej. Her ligger nemlig de værksteder, som hører til smedeuddannelsen.

Dermed kan du være med i fagsnak og fællesskab i Metal-afdeligen, hvor der også er teknisk designere og industriteknikere. Og du kan også være med i gymnasielivet på Øster Uttrup Vej sammen med andre EUX'ere – her ligger også en afdeling af Aalborg Tekniske Gymnasium.

Det betyder også, at EUX’erne ofte både bliver inviteret, når HTX’erne holder fest på Aalborg Tekniske Gymnasium – og når TECHCOLLEGE holder elevfest.

Økonomi

Når du er over 18 år, kan du få SU på grundforløbet. Når du har en praktikaftale på hovedforløbet, får du elevløn – både mens du arbejder i virksomheden, og mens du er i skole. Og det er lige meget, om du er over eller under 18 år. Hvis du tager din praktik i TECHCOLLEGE Praktikcenter, får du praktikydelse i stedet for elevløn. Praktikydelsen er højere, når du er over 18 år, end når du er under 18 år.

Adgangskrav og tilmelding

Smedeuddannelsen med EUX hører til hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Vil du begynde direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge Konstruktion, produktion og biler.

Videreuddannelse for smede med EUX

Som smed med EUX kan du videreuddanne dig til f.eks. maskinmester eller forskellige slags ingeniør eller teknolog og tage dine praktiske erfaringer med som en god ballast. Se dine uddannelsesmuligheder på ug.dk – f.eks. på Adgangskortet.

TECHCOLLGE har også efteruddannelsestilbud for uddannede smede.

Kontakt

Skulle du have spørgsmål til uddannelsen, må du hjertens gerne kontakte os.
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder

Start nu

Kom og vær en del af det næste hold EUX-smede

Lærere på smed-EUX

Kuno Engler
Faglærer
Christian Suhr Bech
Gymnasielærer
Dorothy Bendsen
Gymnasielærer
Mette Hoppe Nesgaard Aaen
Gymnasielærer
Rasmus Jespersen
Gymnasielærer
Thomas Dam Petersen
Gymnasielærer

Årets Læreplads 2020 er Polyteknik

Titlen som Årets Læreplads 2020 gik til teknologivirksomheden Polyteknik i Østervrå. Det var industriteknikerlærlingen Charlotte Sig Christensen, som havde indstillet sin læreplads til den fornemme pris.

Ledelsen

Mikkel Drejer Raunslund
Uddannelseschef for EUX
Kaspar Dalsgaard Kristensen
Uddannelsesleder