EUX-industritekniker

 

Varighed: 5 år

Sted: På denne fagretning skal du modtage undervisning på følgende afdelinger:
- Sigrid Undsets Vej 3, 9220 Aalborg Øst (metalværksteder) 
- Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg (teorilokaler til gymnasiefagene)
Du vil naturligvis modtage tydelig information om, hvor du skal møde henne de forskellige dage.

Som EUX-industritekniker bliver du på én gang erhvervsfaglig student og faglært industritekniker. Du får det bedste fra to verdener, for du kan både søge direkte ind på en videregående uddannelse – lige som alle andre med en studentereksamen – og du kan tage et job som industritekniker. Det er op til dig, hvad du vil. Du kan også gå først den ene vej, og så skifte til den anden – for eksempel få nogle års erfaring som industritekniker, inden du videreuddanner dig.

Din EUX-uddannelse lærer dig håndværket som industritekniker. Både i teori og praktiske øvelser på skolen, og i oplæring i en virksomhed, hvor du skal løse opgaver og lave produkter til rigtige kunder, støttet af erfarne kolleger. Du lærer også fag på A-, B- og C-niveau, som tilsammen giver din studentereksamen. Det er balancen mellem teori og oplæring, der gør EUX til en helt særlig studentereksamen. Du bliver ikke ”bare” teoretiker ligesom dem, der vælger et traditionelt gymnasium, og du bliver heller ikke ”bare” industritekniker som dem, der tager den almindelige erhvervsuddannelse. Du bliver begge dele, og dermed står du også med flere fordele og muligheder efter uddannelsen.

Det er vigtigt, at du har både hænder og hoved skruet rigtigt på, hvis du vil tage en EUX. Du får kortere tid i din praktikvirksomhed end andre industritekniker-elever, Du har også kortere tid til at lære gymnasiefagene, så der bliver en masse lektier. Til gengæld vil den ekstra matematik, fysik og andre fag gavne dig i dit arbejde som industritekniker. Og dine erfaringer fra arbejdspladsen kommer dig til gavn i forhold til de teoretiske fag. Hvis du f.eks. vil studere til ingeniør eller maskinmester, ved du en hel masse om, hvordan industriproduktion, maskiner og materialer fungerer i praksis.

Alt i alt helgarderer du dig med EUX - du holder flere muligheder åbne.

Industriteknikeruddannelsens forløb med EUX

Den erhvervsfaglige studentereksamen som industritekniker varer maksimalt 5 år. Du starter med et års grundforløb (GF1 + GF2), der afsluttes med en grundforløbsprøve, inden du er klar til at komme på hovedforløbet. Her skifter din uddannelse mellem oplæring i en virksomhed og skoleperioder. Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem oplæring i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve.

Skulle du efter grundforløbet have mere lyst til at tage en almindelig industriteknikeruddannelse – eller en anden EUX- eller erhvervsuddannelse – er det første år ikke spildt. De fag, du består på dit grundforløb, indgår i mange andre uddannelser.

Det lærer du som industritekniker med EUX

Hovedforløbet er halvt oplæring i en virksomhed og halvt skoleperioder. Det betyder, du skal have en praktikvirksomhed – eller at du arbejder i TECHCOLLEGEs skoleoplæring.

I skoleperioderne arbejder du nogle dage med at udføre de almindelige håndværksmæssige fag som for eksempel fræsning og svejsning og mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner (CNC) og produktudvikling.

Du har også dage med helt almindelig klasseundervisning, hvor du får undervisning i matematik, engelsk, samfundsfag eller andre fag på gymnasieniveau. På skoleopholdet får du årskarakterer, eller du skal op til eksamener i de gymnasiale fag (X-fag):

GF1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

GF2

 • Matematik C
 • Fysik C
 • Teknologi C

Hovedforløb

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Teknikfag A, Udvikling og produktion
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Erhvervsområde

Desuden skal du til eksamen i en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt med både gymnasie- og industriteknikerfag.

Du kommer også til at arbejde med erhvervsfag (E-fag) på EUX. Her kan du se nogle eksempler:

 • CNC, programmering og opstilling
 • CAD/CAM, bearbejdning
 • Industriteknisk måle- og kvalitetsteknik
 • Montage og opretning af maskinkomponenter
 • Kulturforståelse på den globale arbejdsplads
 • Automatisk produktion
 • Produktionsstyring og driftsøkonomi
 • CE-mærkning
 • FEA (Finite Element Analysis)
 • Robotprogrammering med Vision

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

 

Prøver og eksamen

Som på alle andre gymnasiale uddannelser skal du undervejs til en række prøver og eksamener. På EUX er nogle af dem praktiske – inden for industriteknikerfaget – og andre er boglige. Du skal levere skriftlige afleveringer i løbet af din uddannelse, og du skal til både skriftlige og mundtlige eksamener.

Den afsluttende praktiske prøve er din svendeprøve, og dén giver dig dit svendebrev som udlært industritekniker, og med beståede gymnasiefag er du erhvervsfaglig student. Og så er det, du frit kan vælge, om du vil i arbejde - ligesom andre industriteknikere – eller om du vil læse videre og videreuddanne dig – lige som andre studenter med gymnasial eksamen.

Studiemiljø på industritekniker-EUX

Som elev på EUX-industritekniker bliver du undervist af gymnasielærere og faglærere fra TECHCOLLEGEs industriteknikeruddannelse.

Undervisningen i de gymnasiale fag foregår på Øster Uttrup Vej – ofte sammen med andre EUX’ere. Industritekniker-fagene får du i værkstederne på Metal-afdelingen på Sigrid Undsets Vej.

Du kan altså både være en del af gymnasielivet på Øster Uttrup Vej og være med i fællesskab og fagsnak med industritekniker-elever og smedelærlinge på Sigrid Undsets Vej. Ja, EUX’erne er faktisk ofte med, både når TECHCOLLEGE holder elevfest, og når HTX’erne holder fest på Aalborg Tekniske Gymnasium. 

Økonomi

Du kan få SU på grundforløbet, hvis du er over 18 år. Til gengæld er det mindre vigtigt, hvor gammel du er på hovedforløbet. Her får du nemlig lærlingeløn – såvel når du er i oplæring, som når du er skoleophold. Undtagelsen er, hvis du får din oplæring i TECHCOLLEGEs skoleoplæring. Her får du nemlig skoleoplæringsydelse, og den er større, når du er over 18, end hvis du ikke er fyldt 18 år endnu.

Adgangskrav og tilmelding

Industriteknikeruddannelsen med EUX hører under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Hvis du vil starte direkte efter folkeskolen, skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge Konstruktion, produktion og biler.

Videreuddannelse for industriteknikere med EUX

Som industritekniker med EUX kan du søge ind på en videregående uddannelse på lige fod med andre studenter for eksempel maskinmester eller ingeniør. 

TECHCOLEGE tilbyder også efteruddannelseskurser for uddannede industriteknikere. Se kurserne her.

Kontakt

Stadig spørgsmål til uddannelsen som industritekniker med EUX? Så hiv fat i os.
Caroline Hein Gjedsted
Chefsekretær

Start nu

Vil du være en del af næste hold? Så klik her

Lærere på industritekniker-EUX

Carsten Steffensen
Timelærer
Martin Bach
Faglærer
Peter Mikkelsen
Faglærer
Thomas Hornbeck Hald
Faglærer
Even Falk Magnussen
Gymnasielærer
Jacob Maribo Hjære Hansen
Virksomhedspraktikant
Joakim Bloch
Gymnasielærer
Martin Carlsen
Gymnasielærer
Mikkel Poulsen Rydborg
Gymnasielærer
Simon Tankred Karkov Schmidt
Gymnasielærer

Pilotprojekt uddanner grafisk teknikere til Sverige

Arvid og Oliver fra Sverige har netop afsluttet deres første hovedløb på grafisk tekniker-uddannelsen på TECHCOLLEGE.

Ledelsen

Thomas Egebro Adler Wiuff
Uddannelseschef
Jesper Frydkjær Pedersen
Uddannelseschef